Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Prawo o ruchu drogowym, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/10
Kodeksy - prawo o ruchu drogowym
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 147 poz. 932
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 132 poz. 841
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 132 poz. 840
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie wzoru ubioru niektórych osób uprawnionych do wydawania poleceń i sygnałów w zakresie kierowania ruchem na drodze
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 132 poz. 839
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 124 poz. 805
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 98 poz. 638
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania danych zawartych w zbiorczej informacji dotyczącej kontroli
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 77 poz. 458
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 4 poz. 24
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 225 poz. 1663
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 201 poz. 1454
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej , Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 197 poz. 1437
  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 195 poz. 1412
  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 15 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 195 poz. 1411
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2007 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 191 poz. 1377
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 186 poz. 1322
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
  Więcej
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • Adres publikacyjny: