Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Prawo karne, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/8
Kodeksy - prawo karne
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 133 poz. 848
  Kodeks postępowania w sprawach wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 131 poz. 836
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 96 poz. 608
  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej niektórym ofiarom przestępstw umyślnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 50 poz. 292
  Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 14 poz. 87
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie trybu wystawiania zaświadczenia potwierdzającego zdolność albo niezdolność stawiennictwa osoby pozbawionej wolności na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 201 poz. 1455
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 191 poz. 1372
  Ustawa z dnia 19 września 2007 r o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 125 poz. 874
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 112 poz. 766
  Ustawa z dnia 15 marca 2007r. o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego, ustawy- kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 111 poz. 765
  Kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 109 poz. 756
  Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 89 poz. 589
  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 63 poz. 425
  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 63 poz. 424
  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 43 poz. 277
  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji
  Więcej
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8
 • Adres publikacyjny: