Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Porty lotnicze, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Kodeksy - porty lotnicze
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 192 poz. 1392
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 187 poz. 1340
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 1 poz. 8
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 112 poz. 768
  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 266 poz. 2244
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 197 poz. 1634
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2005 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 182 poz. 1535
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 128 poz. 1071
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 102 poz. 854
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie warunków i zasad wykorzystywania lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego przez lotnictwo cywilne oraz obowiązków zarządzających tymi lotniskami
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 254 poz. 2552
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie warunków i zasad wykorzystywania lotnisk wojskowych przez lotnictwo cywilne oraz obowiązków zarządzających tymi lotniskami
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 128 poz. 1340
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków i zasad wspólnej bezpiecznej eksploatacji lotnisk wojskowych oraz lotnisk służb porządku publicznego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 122 poz. 1273
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 119 poz. 1247
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestru urządzeń naziemnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 118 poz. 1238
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji lądowisk
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 103 poz. 1088
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie tworzenia i działania komitetów oraz współdziałania i konsultacji w porcie lotniczym
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: