Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Opłaty drogowe, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Kodeksy - opłaty drogowe
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 195 poz. 1412
  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 15 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 19 poz. 115
  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 151 poz. 1089
  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 8 sierpnia 2006r. w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 129 poz. 1369
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 102 poz. 1075
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat za przejazd autostradą
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 47 poz. 441
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości prowizji od opłat drogowych i kar pieniężnych pobieranych przez urzędy celne oraz sposobu jej pobierania i rozliczania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: