Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Ochrona danych osobowych, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Kodeksy - ochrona danych osobowych
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 80 poz. 482
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 50 poz. 292
  Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 228 poz. 1681
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 170 poz. 1203
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie przetwarzania przez Policję informacji o osobach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 165 poz. 1170
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 43 poz. 277
  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 216 poz. 1585
  Ustawa o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 203 poz. 1494
  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2006r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 139 poz. 993
  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 3 poz. 15
  Protokół dodatkowy do Konwencji o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych dotyczący organów nadzoru i transgranicznych przepływów danych, sporządzony w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 234 poz. 1997
  Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 100 poz. 1025
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 100 poz. 1024
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 94 poz. 923
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 198 poz. 1929
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: