Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kontrola ruchu drogowego, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Kodeksy - kontrola ruchu drogowego
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 132 poz. 841
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 108 poz. 908
  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 40 poz. 364
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 116 poz. 1104
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 236 poz. 1998
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: