Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Grzywny, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Kodeksy - grzywny
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 137 poz. 861
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 133 poz. 848
  Kodeks postępowania w sprawach wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 111 poz. 765
  Kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 25 poz. 184
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 229 poz. 1954
  Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 157 poz. 1321
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 208 poz. 2026
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 208 poz. 2023
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 156 poz. 1529
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 63 poz. 587
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 62 poz. 564
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży ochrony kolei są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 59 poz. 522
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 59 poz. 521
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie nadania pracownikom Głównego Urzędu Miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 174 poz. 1432
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zakresu wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy Lasów Państwowych, pracownicy parków narodowych oraz strażnicy łowieccy są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 174 poz. 1429
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 października 2002 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy organów administracji morskiej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: