Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Akta stanu cywilnego, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Kodeksy - akta stanu cywilnego
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 27 poz. 232
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 166 poz. 1735
  Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 161 poz. 1688
  Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 172 poz. 1667
  Konwencja Nr 3 dotycząca międzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego, sporządzona w Stambule dnia 4 września 1958 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 215 poz. 1823
  Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 97 poz. 1135
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 1999 r. w sprawie wzoru i sposobu noszenia odznaki przez kierownika urzędu stanu cywilnego w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 136 poz. 884
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1964
  nr 9 poz. 59
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. -
  Więcej
 • Monitor Polski 2008
  nr 18 poz. 191
  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: