Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Agencje celne, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Kodeksy - agencje celne
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 255 poz. 2559
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 221 poz. 2247
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 117 poz. 1223
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 82 poz. 748
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla agentów celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 68 poz. 622
  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: