Money.pl

Prawo

Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - M.P. rok 2012, nr 0, poz. 220
Monitor Polski - rok 2012, nr 0, poz. 220 z dnia 2012-04-13
Tytuł:Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii ,,Polskie okręty" - niszczyciel ,,Błyskawica", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
Organ wydający:Prezes Narodowego Banku Polskiego
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-04-13
Data wydania:2012-04-05
Data wejscia w życie:2012-04-13
Data obowiązywania:2012-04-13
Treść dokumentu:  pobierz treść dokumentu

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Monitor Polski z 2012 roku - pozostałe dokumenty:
  • Adres publikacyjny: