Money.pl

Prawo

Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - M.P. rok 2012, nr 0, poz. 833
Monitor Polski - rok 2012, nr 0, poz. 833 z dnia 2012-11-07
Tytuł:Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego
Organ wydający:Prezes Rady Ministrów
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-11-07
Data wydania:2012-11-02
Data wejscia w życie:2012-11-07
Data obowiązywania:2012-11-07
Treść dokumentu:  pobierz treść dokumentu

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Monitor Polski z 2012 roku - pozostałe dokumenty:
  • Adres publikacyjny: