Money.pl

Prawo

Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - M.P. rok 2012, nr 0, poz. 662
Monitor Polski - rok 2012, nr 0, poz. 662 z dnia 2012-09-18
Tytuł:Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 września 2012 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2012 r. i w I kwartale 2013 r
Organ wydający:Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-09-18
Data wydania:2012-09-10
Treść dokumentu:  pobierz treść dokumentu

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Monitor Polski z 2012 roku - pozostałe dokumenty:
  • Adres publikacyjny: