Money.pl

Prawo

Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - M.P. rok 2012, nr 0, poz. 900
Monitor Polski - rok 2012, nr 0, poz. 900 z dnia 2012-11-27
Tytuł:Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Organ wydający:Minister Rozwoju Regionalnego
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-11-27
Data wydania:2012-11-06
Treść dokumentu:  pobierz treść dokumentu

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Monitor Polski z 2012 roku - pozostałe dokumenty:
  • Adres publikacyjny: