Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Dz.U. rok 2002, nr 8, poz. 61
Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 8, poz. 61 z dnia 2002-01-31
Tytuł:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie określenia wartości bonów paliwowych przypadających na 1 ha użytków rolnych w 2002 r.
Organ wydający:Rada Ministrów
Status aktu prawnego:Uchylony
Data ogłoszenia:2002-01-31
Data wydania:2002-01-22
Data wejscia w życie:2002-01-31
Data obowiązywania:2002-01-31
Treść dokumentu:  pobierz treść dokumentu

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.
Pełna treść dokumentu: Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 8, poz. 61 z dnia 2002-01-31
Na podstawie art. 40f ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ustala się wartość bonu paliwowego przypadającego na 1 ha użytków rolnych w 2002 r. w wysokości 44,80 zł.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dziennik Ustaw nr 8 z 2002 roku - pozostałe dokumenty:
  • Adres publikacyjny: