Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Dz.U. rok 2000, nr 29, poz. 371
Dziennik Ustaw - rok 2000, nr 29, poz. 371
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów administracji żeglugi śródlądowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Organ wydający:Minister Transportu i Gospodarki Morskiej
Status aktu prawnego:Uchylony
Data wydania:2000-04-10
Data wejscia w życie:2000-05-03
Data obowiązywania:2000-05-03
Treść dokumentu:  pobierz treść dokumentu

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 29 z 2000 roku - pozostałe dokumenty:
  • Adres publikacyjny: