Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Dz.U. rok 2007, nr 170, poz. 1201
Dziennik Ustaw - rok 2007, nr 170, poz. 1201 z dnia 2007-09-19
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
Organ wydający:Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-19
Data wydania:2007-08-29
Data wejscia w życie:2007-10-04
Data obowiązywania:2007-10-04
Treść dokumentu:  pobierz treść dokumentu
Treść ujednolicona: Dziennik Ustaw - rok 2007, nr 170, poz. 1201 z dnia 2007-09-19

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 170 z 2007 roku - pozostałe dokumenty:
  • Adres publikacyjny: