Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Dz.U. rok 2004, nr 148, poz. 1553
Dziennik Ustaw - rok 2004, nr 148, poz. 1553 z dnia 2004-06-29
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i niepodatkowych należności budżetowych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
Organ wydający:Minister Finansów
Status aktu prawnego:Uchylony
Data ogłoszenia:2004-06-29
Data wydania:2004-06-14
Data wejscia w życie:2004-07-14
Data obowiązywania:2004-07-14
Treść dokumentu:  pobierz treść dokumentu

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 148 z 2004 roku - pozostałe dokumenty:
  • Adres publikacyjny: