Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 1999, nr 21 z dnia 1999-03-02 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 1999, nr 21 z dnia 1999-03-02
 • Dziennik Ustaw - rok 1999 nr 021 poz. 183 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 1999 nr 021 poz. 184 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 1999 nr 021 poz. 185 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu.  / Minister Kultury i Sztuki /
 • Dziennik Ustaw - rok 1999 nr 021 poz. 186 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.  / Minister Łączności /
 • Dziennik Ustaw - rok 1999 nr 021 poz. 187 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.  / Minister Pracy i Polityki Socjalnej /
 • Dziennik Ustaw - rok 1999 nr 021 poz. 188 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.  / Minister Skarbu Państwa /
 • Dziennik Ustaw - rok 1999 nr 021 poz. 189 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Powszechnej Kasie Oszczędności - bankowi państwowemu.  / Minister Skarbu Państwa /
 • Dziennik Ustaw - rok 1999 nr 021 poz. 190 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 1999 nr 021 poz. 191 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, szczegółowych zasad, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowej oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 1999 nr 021 poz. 192 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie cywilnych lotnisk, lądowisk i lotniczych urządzeń naziemnych.  / Minister Transportu i Gospodarki Morskiej /
 • Dziennik Ustaw - rok 1999 nr 021 poz. 193 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".  / Minister Transportu i Gospodarki Morskiej /
 • Dziennik Ustaw - rok 1999 nr 021 poz. 194 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za zezwolenie na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi.  / Minister Transportu i Gospodarki Morskiej /
 • Dziennik Ustaw - rok 1999 nr 021 poz. 195 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi.  / Minister Zdrowia i Opieki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 1999 nr 021 poz. 196 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 1999 r. sygn. akt SK. 4/98  / Trybunał Konstytucyjny /
Więcej
 • Adres publikacyjny: