Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 1981, nr 27 z dnia 1980-12-17 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 1981, nr 27 z dnia 1980-12-17
  • Dziennik Ustaw - rok 1981 nr 027 poz. 140 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r.
  • Dziennik Ustaw - rok 1981 nr 027 poz. 141 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 października 1981 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r.
  • Dziennik Ustaw - rok 1981 nr 027 poz. 142 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1981 r. w sprawie skróconego czasu pracy oraz dodatkowych urlopów dla pracowników hamowni silników kolejowych i agregatowych Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".  / Rada Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 1981 nr 027 poz. 143 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1981 r. w sprawie wieku emerytalnego dla niektórych grup pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych.  / Rada Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 1981 nr 027 poz. 144 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 października 1981 r. w sprawie obowiązku dokumentowania zakupu niektórych materiałów przez rzemieślników opłacających podatki w formie ryczałtu.  / Minister Finansów /
Więcej
  • Adres publikacyjny: