Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 1980, nr 28 z dnia 1980-12-31 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 1980, nr 28 z dnia 1980-12-31
 • Dziennik Ustaw - rok 1980 nr 028 poz. 117 Konwencja nr 134 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotycząca zapobiegania wypadkom marynarzy przy pracy, przyjęta w Genewie dnia 30 października 1970 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 1980 nr 028 poz. 118 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 października 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 134 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczącej zapobiegania wypadkom marynarzy przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 30 października 1970 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 1980 nr 028 poz. 119 Konwencja o ochronie fok antarktycznych, sporządzona w Londynie dnia 1 czerwca 1972 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 1980 nr 028 poz. 120 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 października 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ochronie fok antarktycznych, sporządzonej w Londynie dnia 1 czerwca 1972 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 1980 nr 028 poz. 121 Protokół sporządzony w Moskwie dnia 23 stycznia 1980 r. do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 28 grudnia 1957 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 1980 nr 028 poz. 122 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 listopada 1980 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu sporządzonego w Moskwie dnia 23 stycznia 1980 r. do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 28 grudnia 1957 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 1980 nr 028 poz. 123 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 1980 nr 028 poz. 124 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1980 r. w sprawie dalszego podwyższania niektórych emerytur i rent.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 1980 nr 028 poz. 125 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszania prawa do emerytury lub renty.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 1980 nr 028 poz. 126 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1980 r. w sprawie ograniczenia wywozu węgla kamiennego.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 1980 nr 028 poz. 127 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia pobytu stałego osób zamierzających zamieszkać na terenie m.st. Warszawy.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 1980 nr 028 poz. 128 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1980 r. w sprawie emerytur dla kierowców niektórych pojazdów mechanicznych.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 1980 nr 028 poz. 129 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 1980 nr 028 poz. 130 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1980 r. w sprawie zryczałtowanego opodatkowania w formie karty podatkowej w 1981 r.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 1980 nr 028 poz. 131 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek procentowych podatku od wynagrodzeń od niektórych rodzajów wynagrodzeń.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 1980 nr 028 poz. 132 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1980 r. w sprawie opłat za czynności zespołów adwokackich.  / Minister Sprawiedliwości /
Więcej
 • Adres publikacyjny: