Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Dz.U. rok 1980, nr 28, poz. 130
Dziennik Ustaw - rok 1980, nr 28, poz. 130 z dnia 1980-12-31
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1980 r. w sprawie zryczałtowanego opodatkowania w formie karty podatkowej w 1981 r.
Organ wydający:Minister Finansów
Status aktu prawnego:Uchylony
Data ogłoszenia:1980-12-31
Data wydania:1980-12-24
Data wejscia w życie:1980-12-31
Data obowiązywania:1980-12-31
Treść dokumentu:  pobierz treść dokumentu

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.
Pełna treść dokumentu: Dziennik Ustaw - rok 1980, nr 28, poz. 130 z dnia 1980-12-31
Na podstawie art. 9 pkt 1 w związku z art. 53 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111) zarządza się, co następuje:


§ 1. Zryczałtowane podatki obrotowy i dochodowy w formie karty podatkowej mogą opłacać w 1981 r. podatnicy wymienieni w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1977 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników (Dz. U. z 1977 r. Nr 5, poz. 24, z 1979 r. Nr 11, poz. 78 i z 1980 r. Nr 6, poz. 16) na warunkach określonych w tym rozporządzeniu, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. 1. Roczne stawki opłaty za kartę podatkową w 1981 r. ustala się w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego rozporządzenia.
2. Wniosek o zastosowanie zryczałtowanego opodatkowania w formie karty podatkowej w 1981 r. może być złożony przez podatnika w terminie do dnia 25 stycznia 1981 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

ZAŁĄCZNIK

TABELA ROCZNYCH STAWEK OPŁATY ZA KARTĘ PODATKOWĄ
(w złotych)

Część I - Rzemiosło

Objaśnienia:
Stawki oznaczone cyfrą "0" dotyczą działalności wykonywanej bez zatrudnienia pracowników.
Stawki oznaczone cyfrą "1" dotyczą działalności wykonywanej przy zatrudnieniu 1 pracownika.
Stawki oznaczone cyfrą "2" dotyczą działalności wykonywanej przy zatrudnieniu 2 pracowników.
Stawki oznaczone cyfrą "3" dotyczą działalności wykonywanej przy zatrudnieniu 3 pracowników.
Stawki oznaczone cyfrą "4" dotyczą działalności wykonywanej przy zatrudnieniu 4 pracowników.
Znak "-" oznacza, że stosuje się opłatę skarbową lub kartę podatkową w wysokości stawki opłaty skarbowej.
Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1977 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników (Dz. U. z 1977 r. Nr 5, poz. 24, z 1979 r. Nr 11, poz. 78 i z 1980 r. Nr 6, poz. 16).
 
SymbolRodzaj wykonywanego rzemiosła Na terenie gminyW mieście o liczbie mieszkańców
    do 5.000ponad 5.000 do 25.000ponad 25.000 do 100.000powyżej 100.000
12345678
 I. Rzemiosła przemysłowe      
06Rzemiosła metalowe      
061 1odlewnictwo015.00015.00015.00025.80032.700
  125.50025.50025.50042.90053.700
  244.40044.40044.40072.00090.000
  366.30066.30066.300107.400134.400
  498.10098.10098.100159.300199.200
066 1metaloplastyka011.70011.70011.70020.40025.500
  120.10020.10020.10032.40040.500
  235.70035.70035.70058.20072.000
067 1brązownictwo011.70011.70011.70020.40025.500
  120.10020.10020.10032.40040.500
  235.70035.70035.70058.20072.000
067 3blacharstwo0-----
  1-----
  219.20024.00038.10059.70074.400
067 4rusznikarstwo03.9004.2006.00011.40014.400
  16.0006.6009.00018.00021.600
  215.60019.80031.80047.40059.400
  320.40025.50040.50060.60075.600
067 5złotnictwo011.70011.70011.70019.20024.000
  120.10020.10020.10032.40040.500
  235.70035.70035.70055.50069.300
  354.00054.00054.00084.000100.800
067 8grawerstwo07.8008.40010.80019.20024.000
  112.00013.20016.20029.40036.000
  214.70018.30029.40043.80055.200
068 1ślusarstwo usługowe0-----
  1-----
  212.90015.90025.50038.10048.000
  315.90019.80031.80047.70059.400
068 2pobielanie kotłów i naczyń02.4002.4007.20015.00016.800
  16.0007.20010.80024.00028.200
  212.90015.90025.50041.10051.300
068 4kowalstwo0-----
  1-----
  28.70010.80017.10025.50032.100
  311.40014.10022.20033.00040.800
068 5elektromechanika chłodnicza0-----
  1-----
  214.70018.30029.40043.80054.600
  316.80021.00033.60050.40063.000
07-08Rzemiosła w zakresie budowy maszyn      
071 1wytwarzanie urządzeń kotłowych02.4002.4007.20014.40016.800
  16.0007.20010.80024.00028.200
  213.50017.10027.00044.40054.900
  318.00022.50035.70058.20072.600
079 1mechanika maszyn0-----
  1-----
  227.00027.00027.00042.30052.800
  335.70035.70035.70055.80069.600
  452.20052.20052.20081.300101.400
082 1mechanika maszyn rolniczych0-----
  1-----
  227.00027.00027.00040.50050.700
  335.70035.70035.70053.70066.900
  452.20052.20052.20078.00097.500
09Rzemiosła precyzyjne      
094 1elektromechanika sprzętu medycznego i laboratoryjnego06.0006.9008.10013.20014.400
  19.00010.80015.00023.40025.500
  213.50017.10027.00044.10054.900
098 1mechanika precyzyjna0-----
  1-----
  216.80021.30027.00042.30052.800
098 2mechanika maszyn biurowych0-----
  1-----
  213.50017.10027.00042.30052.800
098 3optyka0-----
  1-----
  213.50016.80027.00042.00052.500
098 4wytwarzanie i naprawa wag04.8004.8007.20011.10015.000
  112.00013.20018.00030.00033.600
  216.80021.30027.00042.30052.800
098 5zegarmistrzostwo0-----
  1-----
  28.40010.50016.80025.20032.400
10Rzemiosła w zakresie środków transportu      
108 1mechanika pojazdowa0-----
  1-----
  229.40029.40029.40047.40059.100
  336.90036.90036.90060.00075.000
  454.00054.00054.00087.600109.500
108 2blacharstwo pojazdowe0-----
  1-----
  229.40029.40029.40047.40059.100
  336.90036.90036.90060.00075.000
  454.00054.00054.00087.600109.500
108 3elektromechanika pojazdowa05.4006.0008.40014.10015.600
  110.80012.00018.00031.20035.100
  227.00027.00027.00044.10054.900
  341.40041.40041.40066.90084.000
  460.60060.60060.60094.800118.500
108 4lakiernictwo pojazdowe0-----
  1-----
  229.40029.40029.40047.40059.100
  336.90036.90036.90060.00075.000
  454.00054.00054.00087.600109.500
108 5mycie oraz smarowanie samochodów i motocykli oraz inne drobne usługi nie związane z ich naprawą0-----
  1-----
  218.30018.30018.30028.50035.700
  326.70026.70026.70042.00052.500
  432.40032.40032.40050.10062.400
11Rzemiosła elektrotechniczne i elektroniczne      
113 1elektromechanika, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej0-----
  1-----
  214.40018.60028.80045.00056.100
118 1tele- i radiomechanika0-----
  1-----
  213.20015.90022.50035.10044.100
13Rzemiosła chemiczne      
137 2wulkanizatorstwo0-----
  1-----
  213.20015.30024.60036.60045.900
  316.80019.80031.80047.40059.400
14Rzemiosła w zakresie materiałów budowlanych      
145 1betoniarstwo05.7007.20011.40019.80025.200
  19.60012.00019.20032.40040.500
  216.80021.30033.90057.00071.100
148 1garncarstwo0-----
  1-----
  27.2009.00012.00019.20024.000
148 2kamieniarstwo, z wyjątkiem nagrobkowego0-----
  1-----
  217.10021.30033.90053.40066.600
15Rzemiosła szklarskie      
152 4szklarstwo0-----
  1-----
  214.10017.70028.50042.30053.400
152 6witrażownictwo0-----
  1-----
  210.50013.20021.00033.00041.100
  313.50016.80027.30042.30052.800
17Rzemiosła drzewne      
174 1stolarstwo0-----
  1-----
  217.10021.30027.00040.20050.400
  321.90027.30037.50055.50069.000
174 2kołodziejstwo0-----
  1-----
  27.8009.90015.90019.80024.800
174 3pozłotnictwo0-----
  1-----
  210.50013.20021.30034.20042.600
  315.60019.50031.20050.70063.600
174 4tapicerstwo0-----
  1-----
  217.10021.30027.00042.00052.500
  321.90027.30037.50057.60072.000
175 2bednarstwo0-----
  1-----
  27.5009.30015.00018.60023.400
177 1koszykarstwo0-----
  1-----
  29.60012.30019.50030.30037.800
177 2rzeźbiarstwo w drewnie0-----
  1-----
  27.2009.00014.10023.10028.800
177 3wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy0-----
  1-----
  24.5005.7009.00011.40014.400
18Rzemiosła papiernicze      
188 2wytwarzanie wycinanek i ozdób z papieru0-----
  1-----
  28.40010.50016.50020.70025.800
19-20Rzemiosła włókiennicze      
192 1gręplarstwo02.1002.4004.2009.0009.000
  13.6004.5007.20013.50013.500
  28.70010.80016.40021.60027.000
195 1kilimiarstwo0-----
  1-----
  212.60015.90025.50031.80039.900
195 2koronkarstwo05.1005.1005.1006.6008.100
  17.8007.8007.8009.60012.000
  212.00012.00012.00014.40018.000
195 4hafciarstwo0-----
  1-----
  26.6008.40013.20018.00022.500
201 2dziewiarstwo na drutach i szydełkach0-----
  1-----
  26.3007.80012.60017.10017.700
201 3repasacja pończoch0-----
  1-----
  24.5005.7009.00011.40014.400
202 1powroźnictwo0-----
  1-----
  28.70010.80017.40021.90027.300
207 3dekatyzowanie0-----
  1-----
  24.5005.7009.00011.40014.400
21Rzemiosła odzieżowe      
211 1bieliźniarstwo0-----
  1-----
  211.40014.40023.10036.00045.000
  314.70018.60029.70048.00060.000
211 2gorseciarstwo0-----
  1-----
  210.80013.20021.30034.20042.900
211 3czapnictwo0-----
  1-----
  210.80013.50021.30029.40036.600
211 4kapelusznictwo męskie0-----
  1-----
  29.60012.00019.20026.40033.000
211 5modniarstwo0-----
  1-----
  211.40014.40022.80031.20039.300
211 7krawiectwo miarowe damskie ciężkie i męskie0-----
  1-----
  210.70012.00019.20028.80036.000
  313.50015.00024.00036.00044.400
211 8krawiectwo lekkie0-----
  1-----
  210.70012.00019.20026.40033.000
  313.50015.00024.00033.00040.800
218 1cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie0-----
  1-----
  25.7006.90011.40014.10017.700
22Rzemiosła skórzane      
222 1cholewkarstwo0-----
  1-----
  29.30011.40018.30028.50035.700
222 3szewstwo naprawkowe0-----
  1-----
  25.1006.30010.50012.90016.200
222 3szewstwo miarowe0-----
  1-----
  215.00017.70022.50035.40044.400
222 5szewstwo ortopedyczne0-----
  1-----
  215.00017.70022.50030.90038.700
223 1odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych0-----
  1-----
  27.2009.30014.70022.80028.500
223 2odświeżanie i renowacja wyrobów futrzarskich0
Dziennik Ustaw nr 28 z 1980 roku - pozostałe dokumenty:
  • Adres publikacyjny: