Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zawieszenie działalności gopodarczej

Przedsiębiorca będzie mógł zawiesić działalność na okres do 24 miesięcy. Poza tym ZUS wyda wiążącą interpretację.

Podziel się
Dodaj komentarz

Przedsiębiorca będzie mógł zawiesić działalność na okres do 24 miesięcy. Poza tym ZUS będzie mógł wydać wiążącą interpretację. To najbardziej istotne zmiany wprowadzone uchwaloną przez Sejm 10 lipca 2008 r. nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Do chwili obecnej wydawanie wiążących interpretacji zastrzeżone było jedynie dla organów administracji skarbowej. Od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy, również i inne organy administracji publicznej, m.in. ZUS, na złożony przez przedsiębiorcę wniosek, w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia będą zobowiązane ustosunkować się do przedstawianego przez wnioskodawcę stanowiska w sprawie dotyczącej zakresu i sposobu zastosowania przepisów dotyczącej obciążenia daninami publicznymi lub składkami na ubezpieczenia społeczne i rentowe. W przypadku niewydania w terminie odpowiedniej decyzji, organ administracyjny będzie musiał _ milcząco _ uznać prawidłowość stanowiska przedstawianego przez przedsiębiorcę.

ZOBACZ TAKŻE:

Interpretacje wiążące będą jedynie dla organów administracji; nie będą nimi natomiast związani przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, który nie zastosuje się do interpretacji, będzie się musiał liczyć jednak z oczywistym ryzykiem konsekwencji, takich jak sankcje finansowe lub określenie przez organ wysokości składek.

Zgodnie z zasadą zaufania do organów administracji publicznej, dla większej ochrony podmiotów gospodarczych nowelizacja przewiduje, iż w zakresie, w jakim zastosowały się one do wydanej interpretacji, nie będą mogły zostać obciążone daninami publicznymi, ani też żadnymi sankcjami lub karami.

Wnioski o interpretację przedsiębiorcy będą mogli składać, od dnia wejścia w życie ustawy, do właściwych dla nich organów administracji publicznej lub państwowych jednostek organizacyjnych.

Wniosek podlegać będzie opłacie skarbowej w wysokości 40 złotych. Szczególną uwagę należy przy tym zwrócić na fakt, iż jeśli w jednym wniosku przedstawionych zostanie kilka stanów faktycznych, opłata będzie pobrana od każdego z odrębnych stanów.

Okresowe zawieszenie działalności

Wyczekiwaną przez przedsiębiorców zmianą będzie z pewnością mająca wejść w życie od dnia 31.03.2009 r. możliwość okresowego zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 2 lat. Szczególnie korzystna opcja taka wydaje się być dla podmiotów mających tymczasowe trudności z prowadzeniem działalności.

Zawieszenie rozpocznie się z chwilą złożenia przez przedsiębiorcę we właściwym organie ewidencji działalności gospodarczej, lub też - w przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do KRS - właściwym sądzie, pisemnego wniosku wraz z załączonym oświadczeniem o niezatrudnianiu pracowników.

Wyjątkiem jest tu regulacja dotycząca zobowiązań publicznoprawnych, a więc głównie podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne - bieg zawieszenia działalności rozpocznie się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. O zawieszeniu działalności organ ewidencyjny poinformuje właściwy dla przedsiębiorcy Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy oraz oddział ZUS.

| Podmiot, którego działalność uległa zawieszeniu, w przedmiotowym okresie zwolniony będzie z konieczności wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, oraz - z wyjątkami przewidzianymi w ustawie - z obowiązku składania deklaracji VAT. |
| --- |

Przedsiębiorca taki nie będzie też opłacał ubezpieczenia chorobowego ani wypadkowego, ponadto ubezpieczenie emerytalne i rentowe w okresie zawieszenia będzie miało charakter dobrowolny.

W czasie zawieszenia przedsiębiorca nie będzie miał prawa do prowadzenia działalności gospodarczej, ani osiągania bieżących dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie mógł natomiast wykonywać wszelkie czynności zachowawcze, przyjmować należności i regulować zobowiązania wynikające z czynności powstałych przed dniem zawieszenia, uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i kontrolnych.

Zawieszoną działalność przedsiębiorca będzie mógł wznowić poprzez złożenie wniosku o wpis takiej informacji do ewidencji działalności gospodarczej, lub sądu rejestrowego. W przypadku niezłożenia takiego wniosku w terminie 24 miesięcy od dnia zawieszenia działalności, organ ewidencyjny z urzędu dokona wykreślenia podmiotu z rejestru. Aby to uczynić, będzie on musiał jednak wezwać przedsiębiorcę do złożenia wniosku o wpis wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni.

Zarówno wniosek o zawieszenie prowadzenia działalności, jak i wniosek o jej wznowienie będą zwolnione z opłaty skarbowej.

Autorka jest aplikantką radcowską z Kancelarii BSO Prawo i Podatki Bramorski Szermach Okorowska we Wrocławiu.

Tagi: zawieszenie działalności gospodarczej, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
BSO
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz