Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zakaz konkurencji w zawodzie lekarza. Co grozi za złamanie

0
Podziel się

Jeśli lekarz naruszy klauzule lojalnościową, może zostać zwolniony bez zachowania terminów wypowiedzenia z uwagi na ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

Zakaz konkurencji w zawodzie lekarza. Co grozi za złamanie
bDZZFcOJ

W praktyce coraz częściej można spotkać się z problemem dotyczącym klauzul lojalnościowych oraz ich wpływu na zakaz konkurencji w zawodzie lekarza.

Wśród klauzul lojalnościowych wyodrębnić możemy grupę klauzul ustawowych, przewidzianych wyraźnie przez przepisy prawa oraz klauzule umowne będące elementem zawartej z lekarzem umowy o pracę bądź umowy podobnej, na podstawie której świadczy on usługi medyczne. Klauzule takie mogą zakazywać działalności konkurencyjnej w sposób bezwzględny, nie czyniąc żadnych wyjątków, bądź względny, uzależniając podjęcie działalności konkurencyjnej od uzyskanej zgody.

Zasadniczym powodem, dla którego podmioty lecznicze wprowadzają klauzule lojalnościowe jest chęć pozostania konkurencyjnymi na rynku usług medycznych przez posiadanie wykwalifikowanego personelu medycznego, jak również chęć zapobiegania obniżaniu jakości świadczonych usług lekarskich w konsekwencji doprowadzania do zjawiska multietatu.

bDZZFcOL

Lekarz, który naruszy obowiązującą go klauzulę lojalnościową, naraża się na odpowiedzialność karną, pracowniczą oraz cywilną, w tym z zakresu nieuczciwej konkurencji.

Naruszenie zakazu konkurencyjności zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawiania wolności do lat 2 i obejmuje ujawnienie innej osobie lub wykorzystanie we własnej działalności gospodarczej informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, czym doprowadza do powstania poważnej szkody po stronie przedsiębiorcy.

W przypadku odpowiedzialności cywilnej lekarz może zostać zobowiązany do zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków, złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, naprawienia wyrządzonej szkody, wydania bezpodstawnie uzyskanej korzyści, zasądzenie określonej kwoty pieniężnej na wskazany cel społeczny.

W przypadku odpowiedzialności pracowniczej lekarz może zostać zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody, zaś placówce medycznej daje możliwość wypowiedzenia umowy o pracę bez zachowania terminów wypowiedzenia z uwagi na ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

bDZZFcOR

Jak zostało wskazane na początku, klauzule lojalnościowe najczęściej stanowią element umowy o pracę lub innej umowy podobnej łączącej lekarza z placówką medyczną. Przed podpisaniem takiej umowy warto zwrócić się o pomoc do profesjonalisty - adwokata, który nie tylko sporządzi opinię w przedmiocie umowy i zabezpieczenia interesów lekarza, ale również weźmie udział w negocjacjach przy ustalaniu jej treści.

Czytaj więcej w Money.pl
Zwolnienie z pracy za post na Facebooku Sprawy tego typu muszą być każdorazowo oceniane przez sąd w oparciu o najdrobniejsze nawet okoliczności im towarzyszące.
Firma może badać trzeźwość pracowników? Niedozwolone jest skanowanie linii papilarnych pracowników w celu rejestracji godzin ich przyjścia i wyjścia z zakładu pracy.
Za to należy się dzień wolny pracownikowi Pracodawca musi zapewnić podwładnemu dzień wolny w zamian za pracę w dniu wolnym, bez względu na to, ile godzin on pracował.

Karolina Służewska-Woźnicka jest adwokatem, a Jakub Krupka aplikantem adwokackim w Celichowski Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

bDZZFcPm
Źródło:
Kancelaria CSP
KOMENTARZE
(0)