Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Rozdzielność majątkowa uchroni majątek małżonka przy upadłości?

0
Podziel się:

Zaletą zawarcia umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową jest przejrzystość stosunków między małżonkiem prowadzącym działalność gospodarczą a wierzycielami.

Rozdzielność majątkowa uchroni majątek małżonka przy upadłości?
bESxatxh

Zawarcie umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową jeszcze przed ślubem zabezpiecza przed utratą majątku wtedy, gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą i zostanie przez niego ogłoszona upadłość. W takiej sytuacji do masy upadłości wejdzie tylko jego majątek osobisty. Natomiast, jeśli umowa majątkowa małżeńska zostanie zawarta w trakcie trwania małżeństwa, jest ona skuteczna w stosunku do masy upadłości tylko wtedy, gdy została podpisana co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jeżeli małżeństwo nie dojdzie do skutku, umowa staje się bezskuteczna, gdyż wywiera skutki prawne tylko między małżonkami.

Ogromną zaletą zawarcia umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową jest przejrzystość stosunków między małżonkiem prowadzącym działalność gospodarczą a wierzycielami, gdyż nie jest on zobowiązany do uzgadniania z drugim jakichkolwiek rozporządzeń w zakresie swojego majątku osobistego. Zgodnie z art. 471 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz jej rodzaj były tym osobom wiadome. Skuteczność takiej umowy względem osób trzecich (np. kontrahentów) zależy od wiedzy tej osoby o fakcie zawarcia umowy oraz jej rodzaju, a nie od konkretnych postanowień tej umowy.

bESxatxj

To na małżonku prowadzącym działalność gospodarczą spoczywa obowiązek poinformowania osoby trzeciej o istnieniu takiej umowy oraz jej rodzaju i w razie kłopotów to na nich ciąży obowiązek wykazania, że osoba trzecia miała świadomość istnienia między małżonkami umownego ustroju majątkowego.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą istnieje obowiązek ujawnienia w ewidencji działalności gospodarczej informacji o ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Jeżeli osoba trzecia nie wiedziała o zawarciu umowy majątkowej i jej rodzaju, to umowa taka nie wywołuje skutków prawnych wobec tej osoby, a stosunki majątkowe małżonków względem tej osoby ocenia się wówczas tak, jakby postanowienia niekorzystne dla niej nie istniały. Zamiast postanowień umowy znajdą zastosowanie przepisy dotyczące ustroju majątkowego, jaki obowiązywałby małżonków, gdyby umowy nie zawarli.

Każdy z małżonków ma prawo zaciągać zobowiązania w zakresie swojego majątku osobistego i - co oczywiste - odpowiada tylko z tej masy majątkowej, wynagrodzenia za pracę, korzyści z praw autorskich i pokrewnych oraz z własności przemysłowej i praw twórcy. Wyjątek stanowią zobowiązania zaciągnięte przez jednego małżonka w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny - w tym przypadku małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie, chyba że sąd z ważnych powodów na żądanie jednego z nich postanowi, że za powyższe zobowiązania odpowiedzialny jest tylko ten małżonek, który je zaciągnął.

Umowa majątkowa małżeńska ustanawiająca rozdzielność majątkową nie wywołuje skutku trwałego w tym sensie, że gdy istniejący pomiędzy małżonkami ustrój majątkowy przestanie im odpowiadać to można, w każdej chwili, umowę zmienić albo rozwiązać.

bESxatxp
Czytaj więcej w Money.pl
Kto ma prawo do mieszkania po rozwodzie Małżonek na podstawie rozstrzygnięcia o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania, wydanego w wyroku rozwodowym, nie uzyskuje prawa do lokalu.
Nie płaci alimentów? Straci prawo jazdy Decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, można podjąć wobec uporczywie uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
Zmiana pracy nie chroni dłużnika przed... Jeżeli nowe miejsce pracy dłużnika jest znane staremu pracodawcy, powinien przesłać dokumenty dotyczące zajęcia wynagrodzenia nowemu pracodawcy.

Autorka jest rzecznikiem Krajowej Rady Notarialnej

bESxatxK
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)