Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Przyłącza energetyczne i gazowe. Jakie obowiązki ma właściciel sieci

0
Podziel się:

Gdy przedsiębiorstwo energetyczne odmówi przyłączenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych, to za przyłączenie może ustalić opłatę uzgodnioną w umowie indywidualnej.

Przyłącza energetyczne i gazowe. Jakie obowiązki ma właściciel sieci

Sprawy dotyczące przyłączeń elektroenergetycznych i gazowych reguluje art. 7 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89, poz. 625 ze zm.).

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane zapewnić realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączania podmiotów ubiegających się o przyłączenie, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1-4, 7 i 8 i art. 46 oraz w założeniach lub planach, o których mowa w art. 19 i 20 (art. 7 ust. 5 cyt. ustawy).

Istotą tej normy jest wskazanie, iż rozwój sieci powinien być tak planowany, aby, co do zasady, podmioty mogły być przyłączane na warunkach taryfowych.

Na przedsiębiorcę energetycznego został nałożony publicznoprawny obowiązek zawierania umów przyłączeniowych, ale jedynie w przypadku, gdy są spełnione przesłanki ustawowe. Na zainteresowanym zaś ciąży obowiązek uiszczenia opłaty przyłączeniowej, której szczegółowe sposoby obliczania reguluje ust. 8 art. 7 cyt. ustawy.

Budowę i rozbudowę odcinków sieci służących do przyłączenia instalacji należących do podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci zapewnia przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, umożliwiając ich wykonanie zgodnie z zasadami konkurencji także innym przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w tym zakresie (art. 7 ust. 6).

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/136/128904.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/korzystanie;z;cudzej;nieruchomosci;jak;sie;przed;tym;bronic,228,0,1080036.html) *Korzystanie z cudzej nieruchomości. Jak się przed tym bronić * Właściciel nieruchomości może domagać się zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z niej, jeśli ktoś pozbawił go władztwa nad nieruchomością.

Istnienie technicznych warunków do dostarczania paliw gazowych lub energii można rozpatrzyć na dwóch płaszczyznach - przedsiębiorstwa energetycznego i odbiorcy. Istnienie technicznych warunków z punktu widzenia przedsiębiorstwa energetycznego to możliwość dostarczania paliw gazowych lub energii o wnioskowanej mocy z istniejącej sieci dystrybucyjnej. Brak możliwości dostarczania paliw gazowych lub energii z istniejącej sieci jest przesłanką negatywną natury technicznej.

Wówczas zachodzi konieczność analizy budowy lub rozbudowy sieci celem zawarcia umowy przyłączeniowej zgodnie z wnioskiem potencjalnego odbiorcy. Przesłanka natury technicznej sprowadza się do rzetelnej analizy ekonomicznej opłacalności przyłączenia do sieci. Kluczowe znaczenie ma zatem istnienie ekonomicznych warunków do zawarcia umowy przyłączeniowej. Istnienie warunków technicznych po stronie przedsiębiorstwa energetycznego może być sprowadzone do wspólnego mianownika, jakim jest istnienie warunków ekonomicznych. Przedsiębiorstwo energetyczne powinno sprawdzić, czy istnieją ekonomiczne przesłanki do zawarcia umowy przyłączeniowej na warunkach określonych w taryfie, i przy uwzględnieniu publicznoprawnego obowiązku realizacji i finansowania budowy i rozbudowy sieci na warunkach określonych w art. 7 ust 5.

Jeśli przedsiębiorstwo energetyczne ustali na podstawie przeprowadzonych analiz, iż nie ma możliwości ekonomicznych do zawarcia umowy przyłączeniowej, zobowiązane jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia zainteresowanego podmiotu, wraz z uzasadnieniem odmowy. Uzasadnienie powinno być na tyle szczegółowe, aby zainteresowany podmiot mógł ocenić zasadność odmowy i podjąć odpowiednie kroki.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/121/109945.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/odszkodowanie;za;instalacje;przechodzace;przez;dzialke,145,0,870289.html) *Odszkodowanie za instalacje przechodzące przez działkę * Właściciel nieruchomości nie może żądać usunięcia urządzeń, które założono legalnie, ale nie przekreśla to prawa do ubiegania się o odszkodowanie.

W takim przypadku może jednak znaleźć zastosowanie art.7 ust. 9 tj.w przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne odmówi przyłączenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych, to za przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo energetyczne może ustalić opłatę w wysokości uzgodnionej z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie do sieci w umowie o przyłączenie do sieci - umowa indywidualna, nie wynikająca z taryf.

W zakresie regulacji umownych między podmiotem ubiegającym się o przyłączenie do sieci i przedsiębiorstwem energetycznym norma art. 7 ust. 5 Prawa energetycznego pozwala ocenić, czy przedsiębiorstwo energetyczne spełnia wymogi odpowiedniego rozwoju sieci na podstawie planów, o których mowa w art. 19 i 20 ustawy - czy żąda opłat, w sposób korespondujący z odpowiednim rozporządzeniem, czy też stawia odbiorców przed koniecznością wybudowania przyłącza własnym kosztem i staraniem.

Właściwy do rozstrzygania sporów w tym zakresie jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Czytaj więcej w Money.pl
Odszkodowanie za wady fizyczne nieruchomości wspólnej Wspólnota mieszkaniowa może pozwać dewelopera, ale pod warunkiem, że zostaną scedowane na nią roszczenia właścicieli poszczególnych lokali.
Pozytywne i negatywne zmiany w hipotekach Plusem nowelizacji jest możliwość zabezpieczenia hipoteką umowną kilku wierzytelności przysługujących temu samemu wierzycielowi.
Właściciel domu powinien mieć kontrolę licznika prądu Prawo energetyczne nie wymaga, by odbiorca miał cokolwiek wspólnego z nieruchomością. Problemy zaczynają się, gdy najemca jest nierzetelny.

Autor jest adwokatem w Celichowski Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

kraj
porady prawne
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Kancelaria CSP
KOMENTARZE
(0)