Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Potrącenie z wynagrodzenia. Można bez zgody pracownika?

0
Podziel się:

Pracodawca może potrącić z pensji pracownika bez jego zgody m.in. sumy na zaspokojenie alimentów, gdy są egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych.

Potrącenie z wynagrodzenia. Można bez zgody pracownika?

Zgodnie z art. 87 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca może potrącać należności z wynagrodzenia za pracę bez zgody pracownika. Dotyczy to jednak określonych zobowiązań, a jeśli jest ich więcej, to musi być przy tym zachowana odpowiednia kolejność.

Pracodawca może potrącić z wynagrodzenia pracownika bez jego zgody następujące należności:

  • 1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
  • 2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
  • 3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
  • 4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 K.p.

Należności te potrącane są w podanej wyżej kolejności z wynagrodzenia netto, czyli po odliczeniu składek na ubezpieczenie, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki zdrowotnej (mimo że ta ostania nie jest bezpośrednio wymieniona w przepisach), aż do momentu osiągnięcia wyznaczonej ustawowo granicy, która w przypadku świadczeń alimentacyjnych wynosi 3/5 wynagrodzenia, a przy egzekucji innych należności oraz zaliczek pieniężnych 1/2 wynagrodzenia. Z tym, że potrącenia, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 2 i 3 K.p. nie mogą w sumie przekroczyć 1/2 wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w § art. 87 1 pkt 1 K.p. - 3/5 wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń pracodawca może potrącić kary pieniężne za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku pracy w granicach określonych w art. 108 § 3 K.p.

Ponadto z wynagrodzenia za pracę mogą być też odliczone, w pełnej wysokości, kwoty wpłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za które pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia (art. 87 § 7 K.p.). Niezależnie od powyższych ograniczeń wolną od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego ustawowego wynagrodzenia przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 75 proc. minimalnego wynagrodzenia przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi i 90 proc. wyżej wymienionego wynagrodzenia przy potrącaniu kar pieniężnych. Inne należności, nie wymienione w art. 87 § 1 i 7 K. p. mogą być potrącane tylko za zgodą pracownika.

Pojęcie wynagrodzenia za pracę dla potrzeb ochrony przed potrąceniami ze strony pracodawcy dokonywanymi na podstawie art. 87 k.p. należy rozumieć szeroko. Obejmuje ono bowiem nie tylko wynagrodzenie w ścisłym tego słowa znaczeniu, a więc wynagrodzenie zasadnicze, ale również dodatki (np. stażowy, funkcyjny) oraz inne zmienne składniki wynagrodzenia (np. wynagrodzenie za nadgodziny).

Czytaj więcej w Money.pl
Wypowiedzenie umowy o pracę. Można cofnąć? Jeżeli pracodawca złożył pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, to jego skuteczne cofnięcie wymaga zgody tego pracownika.
Odwołanie pracownika z urlopu. Kiedy zasadne? Odwołanie z urlopu jest decyzją pracodawcy i stanowi dla pracownika polecenie służbowe. Niewykonanie go może być uznane za ciężkie naruszenie obowiązków.
Tego urlopu pracodawca może odmówić? Rozpoczęcie urlopu na żądanie przed udzieleniem go przez pracodawcę może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, stanowiącą ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

Autor jest radcą prawnym w kancelarii Rachelski i Wspólnicy

Zgodnie z art. 87 § 1 k.p. pracodawca może potrącać z wynagrodzenia za pracę bez zgody pracownika następujące należności:

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;

4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p.

Należności te potrącane są w podanej wyżej kolejności z wynagrodzenia netto, czyli po odliczeniu składek na ubezpieczenie, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki zdrowotnej (mimo że ta ostania nie jest bezpośrednio wymieniona w przepisach), aż do momentu osiągnięcia wyznaczonej ustawowo granicy, która w przypadku świadczeń alimentacyjnych wynosi 3/5 wynagrodzenia, a przy egzekucji innych należności oraz zaliczek pieniężanach 1/2 wynagrodzenia. Z tym, że potrącenia, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 2 i 3 k.p. nie mogą w sumie przekroczyć 1/2 wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w § art. 87 1 pkt 1 k.p. 3/5 wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń pracodawca może potrącić kary pieniężne za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku pracy w granicach określonych w art. 108 § 3 k.p.

Zgodnie z art. 87 § 1 k.p. pracodawca może potrącać z wynagrodzenia za pracę bez zgody pracownika następujące należności:

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;

4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p.

Należności te potrącane są w podanej wyżej kolejności z wynagrodzenia netto, czyli po odliczeniu składek na ubezpieczenie, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki zdrowotnej (mimo że ta ostania nie jest bezpośrednio wymieniona w przepisach), aż do momentu osiągnięcia wyznaczonej ustawowo granicy, która w przypadku świadczeń alimentacyjnych wynosi 3/5 wynagrodzenia, a przy egzekucji innych należności oraz zaliczek pieniężanach 1/2 wynagrodzenia. Z tym, że potrącenia, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 2 i 3 k.p. nie mogą w sumie przekroczyć 1/2 wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w § art. 87 1 pkt 1 k.p. 3/5 wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń pracodawca może potrącić kary pieniężne za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku pracy w granicach określonych w art. 108 § 3 k.p.

Ponadto z wynagrodzenia za pracę mogą być też odliczone , w pełnej wysokości, kwoty wpłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za które pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia (art. 87 § 7 k.p.). Niezależnie od powyższych ograniczeń wolną od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego ustawowego wynagrodzenia przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 75% minimalnego wynagrodzenia przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi i 90% w/w wynagrodzenia przy potrącaniu kar pieniężnych. Inne należności, nie wymienione w art. 87 § 1 i 7 k. p. mogą być potrącane tylko za zgodą pracownika.

Pojęcie wynagrodzenia za pracę dla potrzeb ochrony przed potrąceniami ze strony pracodawcy dokonywanymi na podstawie art. 87 k.p. należy rozumieć szeroko. Obejmuje ono bowiem nie tylko wynagrodzenie w ścisłym tego słowa znaczeniu, a więc wynagrodzenie zasadnicze, ale również dodatki (np. stażowy, funkcyjny) oraz inne zmienne składniki wynagrodzenia (np. wynagrodzenie za nadgodziny).

Ponadto z wynagrodzenia za pracę mogą być też odliczone , w pełnej wysokości, kwoty wpłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za które pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia (art. 87 § 7 k.p.). Niezależnie od powyższych ograniczeń wolną od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego ustawowego wynagrodzenia przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 75% minimalnego wynagrodzenia przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi i 90% w/w wynagrodzenia przy potrącaniu kar pieniężnych. Inne należności, nie wymienione w art. 87 § 1 i 7 k. p. mogą być potrącane tylko za zgodą pracownika.

Pojęcie wynagrodzenia za pracę dla potrzeb ochrony przed potrąceniami ze strony pracodawcy dokonywanymi na podstawie art. 87 k.p. należy rozumieć szeroko. Obejmuje ono bowiem nie tylko wynagrodzenie w ścisłym tego słowa znaczeniu, a więc wynagrodzenie zasadnicze, ale również dodatki (np. stażowy, funkcyjny) oraz inne zmienne składniki wynagrodzenia (np. wynagrodzenie za nadgodziny).

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Kancelaria Rachelski
KOMENTARZE
(0)