Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Podwójna zapłata za roboty budowlane - jak się przed nią zabezpieczyć

0
Podziel się:

Inwestor ma obowiązek zapłaty podwykonawcy w przypadku, gdy ten nie otrzymał należnego mu wynagrodzenia od wykonawcy budowy.

Podwójna zapłata za roboty budowlane - jak się przed nią zabezpieczyć

Budując lub remontując dom właściciel (zwany na gruncie prawa cywilnego inwestorem) zawiera z wykonawcą umowę o roboty budowlane. Taka umowa powstaje między stronami niezależnie, czy podpiszą umowę w formie papierowej, czy będzie to zlecenie wysłane pocztą elektroniczną albo przekazane ustnie.

Należy przy tym pamiętać, że taka umowa zawiera nie tylko uzgodnione przez strony postanowienia odnośnie wynagrodzenia oraz zakresu prac, ale także kilka istotnych innych postanowień, które narzuca Kodeks cywilny. Należy bowiem pamiętać, że Kodeks cywilny zawiera specjalne uregulowania, które bez woli stron (a czasem nawet wbrew ich woli) regulują ich wzajemne relacje.

Przy umowie o roboty budowlane jednym z takich przepisów jest art. 6471 Kodeksu cywilnego regulujący kwestie zatrudniania podwykonawców zatrudnianych przez wykonawców oraz należnego im wynagrodzenia. Ten przepis ustanawia na właścicielu (inwestorze) obowiązek zapłaty na rzecz podwykonawcy w przypadku, gdy ten ostatni nie otrzymał należnego mu wynagrodzenia od wykonawcy i to nawet w przypadku, gdy właściciel zapłacił już całość wynagrodzenia wykonawcy. Warunkiem jest, aby podwykonawca był zgłoszony właścicielowi jako pracujący na budowie, ewentualnie właściciel sam dowiedział się, że taki podwykonawca wykonuje prace.

Czytaj w Money.pl

Jako przykład można podać następującą sytuację. Właściciel zleca firmie budowlanej wybudowanie domu w stanie surowym. Firma budowlana wszystkie prace wykonuje przy pomocy swoich pracowników oprócz prac elektrycznych, o czym właściciel został poinformowany. Właściciel zapłacił całość wynagrodzenia za roboty firmie budowlanej, ta jednak nie rozliczyła się z elektrykiem. Ten ostatni ma prawo po należne mu wynagrodzenie zgłosić się do właściciela (inwestora), który ma obowiązek zapłaty i nie może tłumaczyć się faktem zapłaty na rzecz firmy budowlanej całości wynagrodzenia. Właściciel może oczywiście żądać później zwrotu tego, co zapłacił od firmy budowlanej.

Czasem zdarza się tylko, że firma budowlana nie istniej lub ogłosiła upadłość i nie ma od kogo żądać zwrotu pieniędzy. W konsekwencji właściciel zapłaci dwa razy.

Jak się zabezpieczyć przed podwójną zapłatą? Zawrzeć dobrą umowę o roboty budowlane z wykonawcą, w której opisana będzie procedura zgłaszania podwykonawców oraz przy płaceniu wynagrodzenia (nawet w ratach) na rzecz wykonawcy żądać oświadczeń od podwykonawców, że otrzymali należne im wynagrodzenie. Można również zastrzec w umowie, że właściciel (inwestor) będzie dokonywał zapłaty bezpośrednio na rzecz podwykonawców.

Inne artykuły o inwestycjach budowlanych znajdziesz w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/159/t141727.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/czego;moze;dochodzic;podwykonawca;od;inwestora,45,0,950061.html) Czego może dochodzić podwykonawca od inwestora Zapłata wynagrodzenia należnego generalnemu wykonawcy budowy nie zwalnia inwestora z odpowiedzialności wobec podwykonawcy.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/43/t98859.jpg ) ] (http://dom.money.pl/wiadomosci/poradniki/artykul/umowa;o;roboty;budowlane;-;prawa;i;obowiazki;stron,250,0,645370.html) Umowa o roboty budowlane - prawa i obowiązki stron W umowie ustala się zakres robót, które m.in. będą wykonane przez podwykonawców.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/112/t93552.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/jakie;sa;konsekwencje;nielegalnego;uzytkowania;budynku,187,0,741051.html) Jakie są konsekwencje nielegalnego użytkowania budynku? Można za to zapłacić karę w wysokości nawet kilkuset tysięcy złotych.

Autor jest adwokatem w Kancelarii Celichowski Szyndler i Partnerzy

Źródło:
Kancelaria CSP
KOMENTARZE
(0)