Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
pensje polaków
29.03.2011 13:43

Pensja na konto? Pracodawca nie może zmusić

Jeżeli pracodawca przeleje wynagrodzenie na konto bez zgody pracownika, to może ponieść konsekwencje prawne.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Wybór sposobu wypłaty wynagrodzenia - w gotówce lub przelewem - należy do pracownika. To od jego zgody zależy, czy pracodawca będzie mógł wypłacać wynagrodzenie przelewem na konto. *

Kodeks pracy ustanawia jednoznaczną regułę polegającą na obowiązku wypłaty wynagrodzenia do rąk pracownika w formie pieniężnej. Oznacza to, że każda inna forma wypłaty wynagrodzenia niż do rąk pracownika wymaga jego wyraźnej zgody wyrażonej na piśmie.

Wydaje się, że wymóg wypłaty wynagrodzenia do rak pracownika jest skorelowany z art. 86 § 1 Kp. Ustanawia on obowiązek wypłacania wynagradzania w terminie przewidzianym w kodeksowych i pozakodeksowych przepisach prawa pracy jak regulamin pracy, najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca (art. 85 § 2 Kp).

Norma ta jest podyktowana koniecznością zapewnienia pracownikowi terminowego wypłacania wynagrodzenia. Wynagrodzenie ma charakter stricte alimentacyjny. Zapewnia pracownikowi i jego rodzinie możliwość pokrycia podstawowych potrzeb. _ Ponadto za takim stawiskiem przemawia alimentacyjna funkcja wynagrodzenia za pracę, wszak podstawowe płatności, takie jak: czynsz za mieszkanie, opłaty za energię, gaz i telefon, są wnoszone za okresy miesięcy kalendarzowych. _(Kodeks pracy. Komentarz. M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, wyd. LexisNexis, Warszawa 2010).

[ ( http://static1.money.pl/i/h/118/t98166.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/jak;szeroki;moze;byc;zakaz;dzialalnosci;konkurencyjnej,243,0,802291.html) Jak szeroki może być zakaz działalności konkurencyjnej
Gdyby pracodawca mógł dokonywać płatności wynagrodzenia za pośrednictwem banków, poczty i innych podmiotów bez zgody pracownika, to odpowiedzialność za opóźnienie w płatności wynagrodzenia spadłaby na inne podmioty niż pracodawca. _ Pośrednictwo bankowe nie może powodować opóźnień w wypłacie należnego wynagrodzenia. W wypadku korzystania z tego pośrednictwa, pracodawcy dla zachowania obowiązującego terminu wypłaty wynagrodzenia powinni przekazywać kwoty wynagrodzeń na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z takim wyprzedzeniem, aby pracownik w dniu określonym jako dzień wypłaty mógł podjąć przekazane wynagrodzenie z banku. _(E. Wichrowska-Janikowska _ Wypłaty wynagrodzenia za pracę za pośrednictwem banku _PiZS 1995, Nr 10).

Dlatego pracodawca nie może zmusić pracownika do podania numeru konta bankowego. W razie odmowy nie może wyciągnąć jakichkolwiek konsekwencji wobec pracownika. Co więcej, jako zasadę powinien przyjąć, że wypłaca pracownikowi wynagrodzenie bezpośrednio do jego rąk. Tylko za wyraźną zgodą wyrażoną na piśmie, może przelać pracownikowi wynagrodzenie np. przelewem bankowym.

_ Zasadą jest więc gotówkowa wypłata wynagrodzenia do rąk własnych pracownika. _(Kodeks pracy. Komentarz. M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, wyd. LexisNexis, Warszawa 2010). _ Wynagrodzenie powinno być wypłacane do rąk pracownika. _ (Komentarz do art.86 kodeksu pracy B. Wagner Kodeks pracy. Komentarz, LEX, 2009). Dopuszczalne jest udzielenie przez pracownika pełnomocnictwa w formie pisemnej do odbioru wynagrodzenia przez osobę trzecią.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/136/t128904.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/podkupienie;pracownikow;-;nieuczciwa;konkurencja,191,0,786367.html) Podkupienie pracowników - nieuczciwa konkurencja?
Art. 29 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadza jedyny wyjątek od zasady osobistego odbioru wynagrodzenia przez pracownika. Jeżeli zostaną spełnione trzy przesłanki, odbiór wynagrodzenia jest dopuszczalny przez małżonka pracownika.

_ W razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu, drugi małżonek może za niego działać w sprawach zwykłego zarządu, w szczególności może bez pełnomocnictwa pobierać przypadające należności, chyba że sprzeciwia się temu małżonek, którego przeszkoda dotyczy. Względem osób trzecich sprzeciw jest skuteczny, jeżeli był im wiadomy. _ Oznacza to, że muszą łącznie zostać spełnione trzy warunki aby małżonek mógł skutecznie odebrać wynagrodzenie pracownika:

  • małżonkowie muszą pozostawać we wspólnym pożyciu,
  • pracownik nie może podjąć wynagrodzenia z powodu przemijającej przeszkody,
  • pracownik nie złożył sprzeciwu dotyczącego odbierania jego wynagrodzenia przez małżonka.

Wybór sposobu wypłaty wynagrodzenia w gotówce lub przelewem należy zawsze do pracownika i tylko od jego zgody zależy, czy pracodawca będzie mógł wypłacać wynagrodzenie przelewem na konto. Zgodę pracownika nie może zastąpić regulamin wynagradzania czy pracy, ani nawet zgoda wyrażona przez związek zawodowy.

Jeżeli pracodawca przeleje wynagrodzenie bez zgody pracownika, to może ponieść konsekwencje prawne. Brak zgody pracownika na piśmie jest równoznaczny z jej brakiem w ogóle. _ Wymaganie pisemnej zgody pracownika na bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia za pracę (art. 86 § 3 k.p.) ma ściśle bezwzględnie obowiązujący charakter, a postanowienie regulaminu pracy dopuszczające ustną zgodę jest nieważne (art. 9 § 2 k.p.). _[wyrok Sądu Najwyższego z 24 września 2003 r. I PK 324/02; OSNP 2004/18/313, M.P.Pr.-wkł. 2004/12/11].

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/87/t87383.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/termin;rozpoczecia;pracy;-;nie;musi;byc;w;umowie,168,0,797352.html) Termin rozpoczęcia pracy - nie musi być w umowie Dzień określony w umowie o pracę nie może być późniejszy, niż data rzeczywistego rozpoczęcia pracy przez zatrudnionego.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/98/t135522.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/szef;moze;kontrolowac;dostep;do;portali;spolecznosciowych,191,0,796351.html) Szef może kontrolować dostęp do portali społecznościowych Może go ograniczać, a także kontrolować zamieszczane przez pracowników treści.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/164/t86180.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/zalegly;urlop;-;bez;zgody;pracownika,162,0,797346.html) Zaległy urlop - bez zgody pracownika Zaległy urlop musi być udzielony do 31 marca roku następnego i to nawet bez zgody i planowania terminu z pracownikiem.

Autor jest radcą prawnym, specjalistą prawa pracy w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Tagi: pensje polaków, pracodawca, porady, prawo rodzinne, prawo pracy, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz