Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Partnerstwo Publiczno-Prywatne - jak to funkcjonuje w praktyce?

0
Podziel się:

Najwięcej projektów realizowanych jest w sektorach: gospodarki odpadami, dróg publicznych, służby zdrowia, budynków publicznych oraz budowy dostępu do szerokopasmowego internetu.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne - jak to funkcjonuje w praktyce?

Formuła Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (dalej PPP) została zainicjowana, jako instrument kształtujący warunki współpracy między podmiotami publicznymi, a partnerami prywatnymi. Polega ona na wspólnej realizacji przedsięwzięcia o charakterze publicznym, w którym partner prywatny zobowiązuje się zrealizować przedsięwzięcie za wynagrodzeniem oraz ponieść w całości albo w części wydatki na jego realizację, natomiast podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu tego przedsięwzięcia.

Według informacji zawartych w Bazie PPP, powstałej przy ministrze gospodarki, odpowiedzialnej za monitorowanie i promowanie PPP, wynika, iż obecnie przy wykorzystaniu tej formuły jest realizowanych 77 projektów, a 125 jest w fazie pomysłów na projekt, które czekają na ostateczną akceptację oraz realizację w późniejszym terminie. Najwięcej projektów realizowanych jest w sektorach: gospodarki odpadami, dróg publicznych, służby zdrowia, budynków publicznych oraz budowy dostępu do szerokopasmowego internetu. Wśród nich, warto wyróżnić chociażby: budowę w Pieckach kotłowni na biomasę; sieć szerokopasmową Polski Wschodniej (województwo warmińsko-mazurskie); kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej gminy Karczew oraz budowę i eksploatację boiska piłkarskiego z pneumatycznym zadaszeniem w gminie Piaseczno.

Z analizy realizowanych projektów jednoznacznie wynika, iż w zakresie struktury finansowania przedsięwzięć, podmioty publicznie chętnie sięgają po finansowanie zewnętrzne, angażując przy tym środki pochodzące ze źródeł UE. Dodatkowo należy zauważyć, że najczęściej wybieraną formą realizacji inwestycji, jest wykorzystanie koncesyjnego modelu podziału ryzyka ekonomicznego, w którym zasadniczą część nakładów finansuje koncesjonariusz, przy założeniu, że jego wynagrodzeniem będzie przede wszystkim prawo do czerpania pożytków ze zrealizowanego przedsięwzięcia.

Z drugiej strony, najpowszechniejszym sposobem finansowania inwestycji po stronie partnera prywatnego, jest wykorzystywanie kredytów komercyjnych oraz kapitału własnego. Wyjątek stanowi inwestycja _ zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie _, przy realizacji której strona prywatna skorzystała z preferencyjnego źródła finansowania, jakim jest inicjatywa JESSICA.

Niepokojącym zjawiskiem, charakteryzującym realizację projektów w formule PPP, jest fakt, że strona publiczna stara się przetransferować większość ryzyka związanego z finansowaniem inwestycji na stronę prywatną, ograniczając najczęściej swoje zaangażowanie wyłącznie do udostępnienia nieruchomości, na której będzie realizowane przyszłe przedsięwzięcie.

Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że obecne projekty realizowane w formule PPP, szczególnie te, angażujące środki pochodzące ze źródeł UE są prawidłowo zaplanowane zarówno pod względem organizacyjnym jak i biznesowym. Dlatego też należy się spodziewać znacznego wzrostu zainteresowania PPP wykorzystywanym do realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w nowej perspektywie 2014-2020.

Czytaj więcej w Money.pl
Kto będzie musiał mieć kasę fiskalną w 2015? Po 1 marca 2015 r. usługi wykonane przez mechaników, lekarzy i prawników na rzecz osób fizycznych będą podlegały obowiązkowi zaewidencjonowania na kasie rejestrującej.
20 miesięcy. Nawet tyle trwa likwidacja spółki! Jeżeli otwarcie likwidacji nastąpiło w ciągu roku kalendarzowego, to rok obrotowy co do zasady skończy się w ostatnim dniu tego roku, tj. 31 grudnia.
Jak dzielić zysk w spółce komandytowej? Istnieje rozwiązanie polegające na tym, że tworzy się spółkę z o.o., która wykonuje funkcje komplementariusza.

Autor jest radcą prawnym w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)