Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Oznaczenie przedsiębiorstwa. Co z ochroną po zaprzestaniu używania?

0
Podziel się:

Ochronie podlega to oznaczenie przedsiębiorstwa, które było wcześniej używane, czyli pojawiło się jako pierwsze na rynku.

Oznaczenie przedsiębiorstwa. Co z ochroną po zaprzestaniu używania?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami chronione jest to oznaczenie przedsiębiorstwa, które jako pierwsze pojawiło się na rynku. Problem powstaje w sytuacji, gdy firma wycofała się z używania tego oznaczenia, a inna nadal działająca na tym samym rynku posługuje się podobnym. Prawie żaden przedsiębiorca nie chce aby mylono go z konkurencją. Klienci z kolei chcą podejmować świadome decyzje bez wątpliwości co do pochodzenia zakupionych usług lub towarów. Warto zatem chwilę pochylić się nad tym zagadnieniem.

W celu ustalenia czasowego zakresu ochrony _ oznaczenia przedsiębiorstwa _ po zakończeniu jego używania, należy w pierwszej kolejności wyjaśnić znaczenie tego pojęcia. W rozumieniu przepisu art. 5 ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, _ oznaczeniem przedsiębiorstwa _ jest nie tylko zarejestrowana firma, ale każdy symbol, zarówno słowny, jak i graficzny, którego używa ona w obrocie gospodarczym, w celu wyróżnienia prowadzonej przez siebie działalności spośród innych.

Przepis ustanawiający ochronę oznaczenia służy przede wszystkim uniknięciu omyłek i nieporozumień co do tożsamości firmy. W związku z tym niewątpliwie obejmuje ona zarówno przedsiębiorców - by nie mylono ich z innymi podmiotami działającymi na rynku, ale również klientów, aby mogli podejmować świadome decyzje.

Kto pierwszy, ten lepszy

Ochronie podlega to oznaczenie przedsiębiorstwa, które było wcześniej używane, czyli chronologicznie pojawiło się jako pierwsze na rynku. Nie budzi wątpliwości sytuacja, kiedy oba oznaczenia są nadal wykorzystywane przez przedsiębiorców. Wówczas firma stosująca oznaczenie, które pojawiło się później i jednocześnie jest mylące i może wprowadzać w błąd klientów dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji.

Przykład:

_ Kochanowscy Sp. z o.o. sprzedający wyroby papiernicze oznaczone logotypem w postaci czerwonego serca, prowadzą swoją działalność od stycznia 2012. Firma Kochanowski Sp. z o.o. dwa miesiące później rozpoczęła sprzedaż długopisów i ołówków z logotypem w postaci czerwonego serca przebitego strzałą. W takiej sytuacji Kochanowski Sp. z o.o. dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji. _

Problem pojawia się, kiedy przedsiębiorca zaprzestał już używania danego oznaczenia, a na rynku pojawiło się przedsiębiorstwo używające takiego samego, bądź na tyle podobnego, że może wprowadzać w błąd. Czy wcześniej używane oznaczenie podlega wówczas ochronie? Czy przedsiębiorca, który zaprzestał używania go może wystąpić przeciwko konkurentowi z roszczeniem? Przepis nie jest jednoznaczny w tej kwestii.

Pojawiają się opinie, że ochrona oznaczenia przedsiębiorstwa kończy się z chwilą zaprzestania jego używania. Taka interpretacja prowadziłaby do sytuacji, w której z momentem, kiedy przedsiębiorca zakończyłby swoją działalność, bądź zmienił oznaczenie prowadzonej przez siebie firmy, utraciłby wszelką ochronę przed konkurentami, którzy chcąc wykorzystać jego renomę mogliby prowadzić działalność pod takim samym, bądź podobnym oznaczeniem _ de facto _podszywać się pod niego. Takie podejście do czasowego zakresu ochrony na podstawie art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej ZNKU) nie wydaje się zatem przekonujące.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/171/125355.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/zmowa;cenowa;moze;dotyczyc;takze;malych;firm,6,0,1198342.html) *Mała firma? Uważaj, mogą cię skontrolować * Jeżeli UOKiK stwierdzi, że np. warsztaty samochodowe w danym mieście stosują wyższe ceny niż gdzie indziej, a ich właściciele się znają - może wszcząć kontrolę.

Przedsiębiorca winien być uprawniony do skierowania roszczenia przeciwko konkurentowi również po zakończeniu używania danego oznaczenia swojego przedsiębiorstwa. Klienci mogą bowiem kojarzyć dany symbol lub nazwę jednoznacznie z nim.

Przepis art. 5 ZNKU mówi o _ wcześniejszym używaniu _ oznaczenia, nie wspomina natomiast o tym, że musi być ono używane w momencie wystąpienia z roszczeniem. Wobec tego należałoby wnioskować, że ochroną objęte są również te symbole słowne i graficzne , które nie są aktualnie stosowane przez firmę, a były wcześniej.

Ochrona, ale jak długo?

Wątpliwości budzi kwestia, jak długo powinna trwać ta ochrona. Czy powinna być wieczna czy nie? Jeżeli nie, to jak należy wyznaczyć jej granicę czasową?

Podnoszone są głosy, że ochrona oznaczenia przedsiębiorstwa nie jest ograniczona w czasie. Jednakże, nie jest to pogląd popularny i nie wydaje się przy tym przekonujący. Taka interpretacja przepisu powodowałaby tworzenie barier w obrocie gospodarczym.

Jak zatem prawidłowo wyznaczyć granicę ochrony oznaczenia przedsiębiorstwa? Odpowiedź na to pytanie nie jest, i nie może być, jednoznaczna. W każdym przypadku jest to kwestia indywidualna, zależna od okoliczności. Z pewnością, ochrona trwa tak długo, jak długo klientela ma jeszcze w pamięci oznaczenie i kojarzy je z danym przedsiębiorcą. Odpowiedni okres karencji należy przyjąć przede wszystkim w sytuacji, gdy przedsiębiorca zmienił oznaczenie swojej firmy, jednakże nie zaprzestał prowadzenia działalności. Bowiem wówczas, zbyt wczesne rozpoczęcie korzystania przez konkurenta z oznaczenia używanego wcześniej przez tego przedsiębiorcę, może prowadzić do nieuczciwego przejmowania klienteli, a przez to zmniejszenia dochodów i naruszania jego interesów.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/42/112426.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/nazwy;produktow;i;uslug;jak;nie;naruszyc;znaku;towarowego,98,0,1120866.html) *Nazwy produktów i usług. Jak nie naruszyć znaku towarowego * Znaki towarowe sugerujące lub aluzyjne też mogą zostać zastrzeżone.

Popularny jest pogląd, że również po zlikwidowaniu przedsiębiorstwa, tak długo, jak długo klient ma je w pamięci, jego oznaczenie nie powinno być używane przez inną firmę, gdyż istnieje ryzyko popełnienia pomyłki. Służy to ochronie interesów zarówno przedsiębiorcy, gdyż ma na celu uniknięcie naruszenia jego renomy i dobrego imienia, jak i klientów, którzy mogą być wprowadzani w błąd i decydując się na skorzystanie z oferty przedsiębiorcy używającego mylącego oznaczenia, mogą być przekonani, że korzystają z usług zlikwidowanego przedsiębiorstwa.

Przekonująca jest opinia, że ochrona oznaczenia przedsiębiorstwa trwa również po zaprzestaniu jego używania, a nawet po zlikwidowaniu firmy. Nie sposób jednak wyznaczyć jednoznacznej granicy czasowej obowiązywania tej ochrony.

Podsumowując, jeżeli występujemy z roszczeniem w oparciu o przepis art. 5 ZNKU, po zaprzestaniu używania oznaczenia przedsiębiorstwa, którego używaliśmy jako pierwsi, musimy wykazać, że nasz konkurent wprowadza klientów w błąd korzystając z tego oznaczenia, bądź oznaczenia bardzo podobnego. Natomiast występując po drugiej stronie i chcąc używać dla prowadzonej działalności oznaczenia, które stosował wcześniej inny podmiot albo oznaczenia podobnego, musimy mieć na uwadze, czy minęło wystarczająco dużo czasu, żebyśmy nie zostali posądzeni o naruszanie jego interesów.

Czytaj więcej w Money.pl
Znak towarowy - co może przeszkodzić w jego uzyskaniu Nie udziela się praw na znaki z elementami geograficznymi regionu lub miejsca, które mogłyby sugerować, że towar pochodzi z innego terenu.
Roszczenia za naruszenie praw autorskich w internecie Twórca danego dzieła, np. zdjęcia może żądać m.in. usunięcia go ze strony www lub opatrzenia go informacją o autorze, a także zapłaty zadośćuczynienia.
Jak chronić znak towarowy w Unii Europejskiej? Ochronę wspólnotowego znaku towarowego uzyskuje się na dziesięć lat z możliwością przedłużenia na dalsze okresy dziesięcioletnie.

Autorka jest aplikantką radcowską w Kancelarii Prawniczej Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)