Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Ochrona danych firmy. Jak je zabezpieczyć

0
Podziel się:

Wskazane jest wprowadzenie zakazu posiadania na służbowych komputerach czegokolwiek, co nie zostało zaakceptowane przez pracodawcę.

Ochrona danych firmy. Jak je zabezpieczyć

Powstanie internetu, wielu nowych technik i narzędzi w zakresie przetwarzania danych i ich przechowywania stwarza zupełnie nowe wyzwania przed prawnikami. Cechą charakterystyczną tych wyzwań jest to, że budujemy koncepcje prawne dostosowując przepisy już istniejące do zupełnie nowych stanów faktycznych. Powoduje to w wielu wypadkach zaistnienie ryzyka prawnego. Cóż zatem robić, żeby je zminimalizować?

Istnieje szereg zagrożeń, z którymi należy walczyć. Każda firma posiada wiele plików informatycznych, stanowiących jej istotną wartość, używa poczty mailowej do komunikacji, przetwarza dane. Niebezpieczeństwem jest narażenie tych danych albo na zmianę lub utratę, albo na kradzież. Zagrożenie może przyjść z zewnątrz (włamanie do komputera), albo z wewnątrz (na skutek działań naszych pracowników lub współpracowników).

W pierwszej kolejności należy podpisać taką umowę z obsługującą nas firmą komputerową, która zapewni, że nikt obcy nie dostanie się do naszych komputerów. Usługodawca musi zaproponować system ochronny i go wprowadzić. Musi zorganizować pracę naszej firmy w taki sposób, żeby każdy z naszych pracowników lub współpracowników miał dostęp do zawartości serwerów w takim tylko zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonywania jego pracy.

Pamiętać też trzeba o tym, że zawsze najsłabszym ogniwem w każdym systemie jest człowiek. Dlatego musimy wprowadzić odpowiednie regulaminy oraz klauzule w umowach o pracę oraz zlecenia, żeby zobowiązać wszystkich do przestrzegania obowiązujących i wprowadzonych przez informatyków zasad.

Warto też przestrzegać zasady, że pracownicy mają prawo używać do pracy komputerów i komórek służbowych, oraz że wszelkie pliki i dane na tych komputerach i komórkach stanowią własność pracodawcy. Należy też wprowadzić zakaz kopiowania tych danych. Pozwoli to choćby w części uchronić się przed utratą bardzo dla nas ważnych informacji i plików.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/171/125355.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/jak;uniknac;pulapek;prawa;autorskiego,184,0,977848.html) *Jak uniknąć pułapek prawa autorskiego * Jeżeli nie zastrzegliśmy, że nabywamy prawa majątkowe twórcy strony www i dokonujemy przeróbek, to za każdą zmianę będziemy musieli płacić.

Kolejnym niebezpieczeństwem jest możliwość naruszenia praw autorskich. Ponieważ prawo autorskie nie obejmuje wielu sytuacji, a raczej jest na tyle ogólne, że powstają wątpliwości na tle różnych stanów faktycznych, ważne jest dopilnowanie umów z pracownikami i współpracownikami. Prawa autorskie majątkowe pracowników, o ile utwory zostały wykonane w ramach obowiązków wynikających z umowy o pracę, należą do pracodawcy.

Tak więc dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wystarczającym jest zapisanie odpowiednich klauzul w umowie o pracę, zapewniających, że utwory powstałe w wyniku wykonywania przez nich obowiązków służbowych, stanowią własność pracodawcy. Natomiast dla osób zatrudnionych na zasadzie umowy zlecenia lub umowy o dzieło niezbędnym jest zapisanie w umowie wprost, jakie dzieła w ramach umowy mają być wykonane i że prawa autorskie do tych dzieł mają należeć do zleceniodawcy. Umowy te muszą być precyzyjne i zawarte na piśmie.

Ponadto niebezpieczeństwem jest wprowadzanie przez pracowników różnych nielegalnych plików do służbowych komputerów. Pliki te mogą być nielegalnie ściągniętymi z internetu programami, mogą to być programy darmowe, ale tylko do użytku prywatnego. Mogą to być również np. utwory muzyczne, a wtedy ich słuchanie w pracy może stanowić naruszenie praw autorskich ich twórców. Poza tym mogą to być pliki i programy, których posiadanie jest karane, np. jak pornografia dziecięca.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/186/114618.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/jakie;obowiazki;musi;spelnic;wlasciciel;e-sklepu,115,0,949619.html) *Jakie obowiązki musi spełnić właściciel e-sklepu * Firma prowadząca sklep w sieci ma obowiązek zgłoszenia zbioru danych osobowych klientów do rejestracji przez GIODO oraz podać cel ich przetwarzania.

Dlatego wskazanym jest wprowadzenie zakazu posiadania na komputerach czegokolwiek, co nie zostało zaakceptowane przez pracodawcę, a nadto komputery należy sprawdzać sukcesywnie, żeby wyeliminować z nich to, czego na nich być nie powinno.

Bywa i tak, że otrzymujemy (nabywamy) jakiś utwór informatyczny, jakim może być np. projekt strony internetowej lub jej fragmentów, i znajdują się w nim elementy nielegalnie skopiowane, czyli naruszające cudze prawa autorskie. Mogą to być skopiowane zdjęcia, rysunki, albo wręcz całe opisy. Zamieszczenie tego na stronie może nas narazić na poważną odpowiedzialność. Dlatego minimum ostrożności to zawarcie z autorem, u którego zamawiamy utwór, umowy zawierającej oświadczenie, że utwór nie będzie zawierał w całości ani w części elementów będących naruszeniem praw autorskich innych podmiotów.

Jeżeli zachowamy reguły i będziemy przestrzegać zasad, to możemy wyeliminować większość niebezpieczeństw. Te reguły i zasady to przede wszystkim opisane powyżej: konieczność zawierania wszelkich umów i porozumień na piśmie, dokładne określanie przedmiotu majątkowych praw autorskich oraz tego, do kogo te prawa mają należeć, a także kontrolowanie, czy działania naszych pracowników, współpracowników czy zleceniobiorców nie naruszają czyichś praw autorskich.

Czytaj więcej w Money.pl
Licencja na program komputerowy - co powinna zawierać Często informacje przetwarzane w programie to dane osobowe, podlegające odrębnemu reżimowi prawnemu.
Dane osobowe. Kiedy można je przetwarzać bez zgody? W powszechnym przekonaniu dane osobowe mogą być przetwarzane tylko za zgodą osoby, której dane te dotyczą. Są jednak wyjątki.
Prawa autorskie - jak przy programach komputerowych? Jeśli programista stworzył program, który nie był objęty jego obowiązkami jako pracownika, wtedy on będzie miał autorskie prawa majątkowe.

Autor jest adwokatem w Kancelarii Celichowski Szyndler i Partnerzy

porady
porady prawne
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Kancelaria CSP
KOMENTARZE
(0)