Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Licencja na program komputerowy - co powinna zawierać

0
Podziel się:

Często informacje przetwarzane w programie to dane osobowe, podlegające odrębnemu reżimowi prawnemu.

Licencja na program komputerowy - co powinna zawierać

Coraz więcej spraw załatwiamy korzystając z komputera, internetu, coraz więcej funkcji w miejscu pracy, w domu wykonujemy z użyciem informatyki. Do tego potrzebne są programy, a ich wytworzenie to czasochłonna, a niekiedy i kosztowna procedura. Co zatem robić, żeby po stworzeniu programu lub nabywając czy zbywając do niego licencję nie stracić, tylko zarobić?

Po pierwsze, programy komputerowe chronione są przez prawo autorskie. Oznacza to, że pierwszą i najważniejszą sprawą jest ustalenie, czy my, lub sprzedawca licencji, mamy prawa autorskie do programu. Oczywiście, można założyć, że profesjonalna firma zajmująca się produkowaniem programów zapewniła sobie posiadanie do nich praw. Warto jednak pamiętać o tym, że programy często są budowane na bazie innych programów i że prawa autorskie do nich w związku z tym mogą być bardzo złożone. Warto to sprawdzić.

Doświadczenie uczy, że nie zwraca się uwagi na to, że jeden program może w gruncie rzeczy być budowany na bazie różnych innych i że dla jego nabycia należy ustalić szereg praw autorskich.

Po drugie, programy komputerowe mają spełniać określone funkcje. Tak więc ich tworzenie bardzo często odbywa się w wyniku długiej współpracy między twórcą programu i jego użytkownikiem (innymi słowy, pomiędzy licencjodawcą i licencjobiorcą). Licencjodawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną za to, że program spełnia założone funkcje, a nadto, że nie wyrządzi nikomu szkody.

Problemem bardzo często jest określenie funkcji, jakie program ma spełniać, a funkcje takie określa się we współpracy twórcy i użytkownika programu. Powstają spory na tle tego, kto odpowiada za nieprawidłowe określenie tych funkcji, zwłaszcza jeśli w umowie nie określono precyzyjnie, na kim ostatecznie spoczywał obowiązek właściwego ich określenia. Warto też zauważyć, że program niekiedy musi mieć zabezpieczenia przed dostępem dla innych osób tak, by chronić zawarte w nim dane lub informacje.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/186/114618.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/ochrona;praw;autorskich;przy;naruszeniach;w;internecie,214,0,1012694.html) *Ochrona praw autorskich przy naruszeniach w internecie * Jeśli ktoś naruszył prawa autorskie, można go pozwać do sądu, ale wszczynając spór, należy określić precyzyjnie przeciw komu sprawa się będzie toczyć - sam numer IP komputera to za mało.

Wreszcie, program i praca nad nim powoduje, że strony przekazują sobie bardzo wiele informacji, będących często tajemnicą stron. Firma produkująca programy ujawnia swoje metody produkcji, sposoby pracy itd. i nie życzy sobie, żeby te dane były rozpowszechnione.

Z kolei nabywca programu musi udostępnić często najgłębiej chronione swoje tajemnice (dotyczące np. tego, co program ma przetwarzać), bo inaczej nie da się skonstruować programu. W umowach zawiera się skomplikowane klauzule o zachowaniu tajemnicy, ale one nie zmieniają faktu, że rzeczywiście firma tworząca programy musi postępować w taki sposób, żeby te tajemnice zachować. Nie należy też zapominać, że często dane przetwarzane w programie (i udostępniane w procesie jego tworzenia) to dane osobowe, podlegające odrębnemu reżimowi prawnemu.

Oprócz tego niezaprzeczalnym faktem jest to, że programy komputerowe stanowią wielką wartość, zwłaszcza dla ich twórcy. Z jednej strony występuje konieczność chronienia programów w taki sposób, by można nimi swobodnie obracać, z drugiej zaś występuje niebezpieczeństwo związane z tym, że przy obrocie programami - jak wyżej wskazano - można spowodować szkody i narazić się na odpowiedzialność odszkodowawczą.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/215/m202711.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/acta;jakie;zagrozenia;niesie;przystapienie;polski,252,0,1016572.html) *ACTA: Jakie zagrożenia niesie dla Polski? * Wiele wskazuje na to, że pogląd jakoby umowa ACTA stanowiła podstawę do cenzurowania internetu jest błędny. W skrajnym przypadku może to spowodować upadłość firmy komputerowej i utratę dorobku. Należy więc przemyśleć postępowanie polegające na tym, że tworzymy rodzaj koncernu. Z jednej strony tworzymy firmę, która ma programy i udziela licencji na nie innej naszej firmie, która jest powołania wyłącznie dla potrzeb komercjalizacji tych programów. Ta druga firma udziela sublicencji klientom zainteresowanym użytkowaniem programów. Jeżeli przy takim układzie dojdzie do problemów, istnieje bardzo wiele szans, że programy, czyli największa wartość,
zostaną uratowane, a utracimy jedynie firmę komercjalizującą.

Należy pamiętać, że z obrotem programami komputerowymi wiąże się wiele niebezpieczeństw. Zmieniająca się rzeczywistość stanowi tak naprawdę największe niebezpieczeństwo związane z obrotem tego, co się wiąże z elektroniką. Dlatego tak ważne jest sporządzenie prawidłowych i precyzyjnych umów dotyczących programów i obrotu nimi, właściwego ich przygotowania, oraz zabezpieczenia ich własności.

Można się spodziewać, że w najbliższym czasie dojdzie do wielu sporów i procesów, których tłem będzie - jak zwykle - niedopracowanie na samym początku pewnych zagadnień prawnych.

Inne artykuły o prawie autorskim znajdziesz w Money.pl
Prawo autorskie: Co jest użytkiem prywatnym utworu Przepisy pozwalają na wykorzystanie utworu do użytku prywatnego.
Przeniesienie majątkowych praw autorskich W umowie trzeba wyraźne zaznaczyć dokonanie przeniesienia praw autorskich. Braku takiego postanowienia oznacza, że twórca udzielił jedynie licencji.
Prawa autorskie - jak przy programach komputerowych? Jeśli programista stworzył program, który nie był objęty jego obowiązkami jako pracownika, wtedy on będzie miał autorskie prawa majątkowe.

Autor jest adwokatem w Kancelarii Celichowski Szyndler i Partnerzy

porady
porady prawne
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Kancelaria CSP
KOMENTARZE
(0)