Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Kontrola zasadności zwolnienia lekarskiego pracownika

0
Podziel się:

Jeżeli kontrola wykaże, że zaświadczenie lekarskie jest fałszywe, płatnik składek występuje do lekarza leczącego o wyjaśnienie sprawy.

Kontrola zasadności zwolnienia lekarskiego pracownika

Pracodawca, za czas choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni - jest zobligowany do wypłaty wynagrodzenia**. **Częstym zjawiskiem jest jednak wykorzystywanie przez zatrudnionych zwolnień lekarskich w sposób nieprawidłowy. Pracodawcy mogą jednak samodzielnie zweryfikować takie zachowanie podwładnego.

Pracownik jest obowiązany do wykonywania pracy sumiennie i staranie, co więcej jest zobowiązany do dbałości o dobro zakładu pracy oraz przestrzegania w nim zasad współżycia społecznego. Jednoznacznie należy stwierdzić, że zachowanie pracownika, który wykorzystuje zwolnienie lekarskie w celu załatwienia spraw prywatnych czy też wyjazdu na urlop jest zachowaniem nielojalnym i godzi w dobro zakładu pracy.

Mając wątpliwości co do tego czy pracownik wykorzystuje zwolnienie lekarskie we właściwy sposób, pracodawca może przede wszystkim żądać stosownych wyjaśnień. Wyjaśnienie, czy w okresie zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy z powodu choroby pracownik przeprowadza zaleconą przez lekarza kurację, czy też wykorzystuje zwolnienie w innym celu, mieści się w ogólnej regule wykonywania obowiązków pracowniczych. Odmowa złożenia stosownych wyjaśnień z pewnością może wiązać się z osłabieniem zaufania do pracownika a nawet być podstawą rozwiązania umowy o pracę.

Dodatkowym atrybutem pracodawcy jest możliwość przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa daje płatnikom składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, uprawnienia do kontroli zarówno formalnej, jak i materialnej zwolnień lekarskich.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/238/t38638.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/dyscyplinarka;za;prace;na;chorobowym;nie;zawsze,172,0,772012.html) Dyscyplinarka za pracę na chorobowym? Nie zawsze
Kontrola formalna polega na sprawdzeniu, czy zaświadczenie nie zostało sfałszowane oraz czy zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich. Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej, jak i czy nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem.

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy może być przeprowadzona jedynie na podstawie imiennego upoważnienia, które to uprawnia do jej wykonywania również w miejscu zamieszkania, miejscu czasowego pobytu lub miejscu zatrudnienia osoby kontrolowanej. W przypadku nieobecności pracownika w domu kontrolę należy ponowić i dodatkowo podjąć czynności w celu wyjaśnienia jego nieobecności.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/116/t74612.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/kto;placi;chorobowe;po;zakonczeniu;urlopu;bezplatnego,28,0,747036.html) Kto płaci chorobowe po zakończeniu urlopu bezpłatnego
Jeżeli w wyniku kontroli zachodzi podejrzenie, że zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, płatnik składek występuje do lekarza leczącego o wyjaśnienie sprawy. Z chwilą ustalenia, że pracownik posługuje się sfałszowanym zaświadczeniem lekarskim, pracodawca ma podstawy do zastosowania sankcji płynących z kodeksu pracy. Może np. podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Natomiast w przypadku stwierdzenia podczas kontroli, że pracownik wykorzystuje zwolnienie lekarskie od pracy w sposób niezgodny z jego celem, osoba kontrolująca sporządza protokół. Wątpliwości, czy zwolnienie lekarskie od pracy wykorzystywane było właściwie, rozstrzyga właściwa jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem może zostać uznane przez pracodawcę za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i stanowić uzasadnioną przyczynę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p., tylko wówczas, gdy pracownikowi można przypisać winę, co najmniej w postaci rażącego niedbalstwa (wyrok z 21 października 1999 r.,I PKN 308/99).

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/118/t98166.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/praca;podczas;zwolnienia;lekarskiego;-;tylko;wyjatkowo,59,0,771899.html) Praca podczas zwolnienia lekarskiego - tylko wyjątkowo Praca u innego pracodawcy podczas zwolnienia lekarskiego możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach
[ ( http://static1.money.pl/i/h/219/t123867.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/czy;mozna;zwolnic;pracownika;za;udzial;w;strajku,226,0,730338.html) Czy można zwolnić pracownika za udział w strajku? Pracodawca nie ma prawa zwolnić pracownika. Pod warunkiem, że strajk był legalny.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/118/t98166.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/praca;na;dwoch;etatach;nie;jest;zabroniona,104,0,751208.html) Praca na dwóch etatach nie jest zabroniona Dodatkowe zatrudnienie nie jest uzależnione od zgody szefa. Można nawet pracować na dwóch etatach u tego samego pracodawcy.

Autorka jest aplikantką radcowską w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, Oddział w Gdańsku

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)