Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
ubezpieczenia oc
18.11.2011 09:03

Koniec z podwójnym ubezpieczeniem OC kierowców

Nowe przepisy umożliwią posiadaczom samochodów wypowiedzenie jednej z umów obowiązkowego OC w przypadku podwójnego ubezpieczenia.

Podziel się
Dodaj komentarz

W przyszłym roku - od 11 lutego zaczną obowiązywać zmiany w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które ograniczą tzw. podwójne ubezpieczenie OC (konieczność płacenia dwóch składek). Kwestie związane z automatycznym przedłużaniem umów ubezpieczenia OC od wielu lat wzbudzają kontrowersje i są przedmiotem licznych skarg adresowanych do Rzecznika Ubezpieczonych.

Nowe przepisy umożliwią posiadaczom pojazdów mechanicznych wypowiedzenie jednej z umów obowiązkowego ubezpieczenia OC w sytuacji zaistnienia podwójnego ubezpieczenia.

Obecnie, art. 28 ust. 1 wspomnianej wyżej Ustawy stanowi, że jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie wypowie na piśmie umowy ubezpieczenia OC co najmniej jeden dzień przed upływem 12-miesięcznego okresu jej obowiązywania, umowa ta, co do zasady, zostanie zawarta na kolejne 12 miesięcy. Jeżeli właściciel pojazdu chce zmienić ubezpieczyciela, musi powiadomić o tym swój dotychczasowy zakład ubezpieczeń w dniu poprzedzającym upływ okresu ubezpieczenia, ponieważ niedopełnienie tego obowiązku i jednoczesne zawarcie umowy z nowym zakładem ubezpieczeń doprowadzi do sytuacji podwójnego ubezpieczenia, czego konsekwencją jest obowiązek opłacania podwójnej składki.

Nowa Ustawa wprowadza regulacje, na podstawie których posiadacze pojazdów mechanicznych zyskają prawo wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC, która na skutek działania automatyzmu wynikającego z art. 28 Ustawy została przedłużona. Wprowadzony do Ustawy art. 28a stanowi, iż w przypadku zaistnienia sytuacji podwójnego ubezpieczenia, posiadacz pojazdu mechanicznego ma prawo wypowiedzieć jedną z umów na piśmie, pod warunkiem, że została ona zawarta w trybie art. 28 ust. 1.

*Raport Money.pl *

W przypadku takiego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, zakład ubezpieczeń będzie mógł jednak żądać od wypowiadającego umowę zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. Jeżeli natomiast posiadacz pojazdu mechanicznego zawrze kilka umów ubezpieczenia tego samego pojazdu, na ten sam okres ubezpieczenia, z jednym zakładem ubezpieczeń, wówczas temu zakładowi ubezpieczeń przysługiwać będzie składka ubezpieczeniowa tylko z tytułu jednego ubezpieczenia.

Zmiany w art. 31 pozwolą natomiast na uniknąć podwójnego ubezpieczenia OC w przypadku, nabycia pojazdu wraz z ubezpieczeniem, którego umowa została zawarta przez zbywcę. Nowa ustawa wprowadza zmianę dotychczas obowiązującej zasady automatycznego odnawiania się umowy OC w przypadku sprzedaży pojazdu (oraz każdej innej formy przeniesienia praw własności) zastępując ją nową, w myśl której umowa ubezpieczenia OC ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta lub też może zostać wypowiedziana w terminie wcześniejszym przez nowego właściciela pojazdu. W przypadku wypowiedzenia umowy, ulegnie ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia.

Dodatkowo Ustawa wprowadza obowiązki informacyjne skierowane do zakładów ubezpieczeń dotyczące informowania ubezpieczającego o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia (art. 28 ust.1a-1f). Wśród informacji, które zakłady ubezpieczeń będą musiały przekazywać właścicielom pokazów, znajdą się m.in. te dotyczące skutków braku złożenia w odpowiednim terminie wypowiedzenia dotychczasowej umowy. Informacje te będą przekazywane nie później niż w terminie 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa została zawarta, w formie elektronicznej lub pisemnej, w sposób umożliwiający niezwłoczne poinformowanie ubezpieczającego.

O ubezpieczeniach i odszkodowaniach czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/171/t125355.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/na;czym;polega;ubezpieczenie;ochrony;prawnej,34,0,789538.html) Na czym polega ubezpieczenie ochrony prawnej Fachowa reprezentacja sądowa zapewni, że jeśli będziemy musieli zapłacić odszkodowanie, to nie zapłacimy więcej niż przewiduje prawo.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/32/t89632.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/dodatkowe;polisy;zdrowotne;niekonstytucyjne,74,0,808778.html) Dodatkowe polisy zdrowotne niekonstytucyjne? Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej projekt ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach, narusza zasadę równości dostępu do świadczeń zdrowotnych.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/123/t109947.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/zalanie;gospodarstwa;moze;odpowiadac;za;to;sasiad,15,0,888591.html) Zalanie gospodarstwa. Może odpowiadać za to sąsiad Kiedy dochodzenie odszkodowania jest możliwe?

Autorka jest radcą prawnym w kancelarii Rachelski i Wspólnicy

Tagi: ubezpieczenia oc, wypowiedzenie, porady, porady prawne, prawo, wiadmości, okiem eksperta, prawo cywilne
Źródło:
Kancelaria Rachelski
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz