Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Kiedy dzielenie się plikiem muzycznym nie narusza praw autorskich

0
Podziel się:

Jeśli prześlemy plik e-mailem do znanej nam osoby, będzie to uznane za korzystanie z niego w ramach dozwolonego użytku.

Kiedy dzielenie się plikiem muzycznym nie narusza praw autorskich

Zakres użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

Osoba fizyczna, korzystając bezpłatnie i bez zgody twórcy z rozpowszechnionego już utworu, aby uchronić się przed odpowiedzialnością za naruszenie, może powołać się na art. 23 prawa autorskiego dotyczący dozwolonego użytku osobistego. Przepis ten stanowi istotne ograniczenie praw wyłącznych przysługujących twórcy. Jest to wyjątek od zasady, że nie wolno korzystać z utworu bez jego zezwolenia. Wyjątku tego nie można interpretować rozszerzająco.

Kontrowersje budzi zdefiniowanie, kiedy mamy do czynienia ze stosunkiem towarzyskim, a w szczególności, czy podlegają mu kontakty towarzyskie w internecie. Jeśli prześlemy plik e-mailem do znanej nam osoby, będzie to uznane za korzystanie z niego w ramach dozwolonego użytku. Natomiast korzystanie z programów typu peer to peer nie będzie zgodne z prawem, gdyż nie sposób dowiedzieć się, kto i kiedy pobiera od nas dane - trudno więc mówić o jakimkolwiek podtrzymywaniu więzi towarzyskich.

W doktrynie wskazuje się, że o więziach towarzyskich nie można mówić także wówczas, gdy chodzi o kontakty powstałe w miejscu pracy ani też podczas jednokrotnego spotkania spowodowanego wspólnymi zainteresowaniami.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/171/125355.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/co;jest;uzytkiem;prywatnym;utworu,28,0,1024284.html) *Co jest użytkiem prywatnym utworu * Przepisy pozwalają na wykorzystanie utworu do użytku prywatnego.

Jeśli chodzi o serwisy społecznościowe, w doktrynie nie wyklucza się nawiązania i podtrzymywania stosunków towarzyskich przez internet. Wskazuje się jednak, że nie zawsze będą tu miały zastosowanie przepisy dotyczące dozwolonego użytku - ocena powinna dotyczyć konkretnego przypadku.

Rozpowszechnienie

W ramach dozwolonego użytku osobistego można korzystać wyłącznie z utworów już rozpowszechnionych. Rozpowszechnienie utworu następuje wówczas, gdy w jakikolwiek sposób, za zezwoleniem twórcy, udostępniono go publicznie, np. w internecie. Jeśli utwór został udostępniony w sieci bez zezwolenia twórcy nie można powiedzieć, że został on rozpowszechniony zgodnie z prawem, a więc nie będą tu miały zastosowania przepisy o dozwolonym użytku. Z drugiej strony trudno wymagać, aby internauta sprawdzał każdorazowo, czy dany plik został udostępniony w sieci zgodnie z prawem. Warto jednak zauważyć, że w niektórych krajach UE wymaga się, aby kopia źródłowa została pozyskana w sposób legalny.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/186/114618.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/ochrona;praw;autorskich;przy;naruszeniach;w;internecie,214,0,1012694.html) *Ochrona praw autorskich przy naruszeniach w internecie * Jeśli ktoś naruszył prawa autorskie, można go pozwać do sądu, ale wszczynając spór, należy określić precyzyjnie przeciw komu sprawa się będzie toczyć - sam numer IP komputera to za mało.

Przepis prawa autorskiego dotyczący dozwolonego użytku nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym. Z uwagi na treść art. 77 ustawy prawo autorskie, o dozwolonym użytku osobistym nie można też mówić w przypadku programów komputerowych.

Przeglądanie materiałów w sieci i czasowe magazynowanie w pamięci podręcznej

Zgodnie z art. 231 ustawy prawo autorskie nie wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów, niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego, a stanowiące integralną i podstawową część procesu technologicznego oraz mające na celu wyłącznie umożliwienie przekazu utworu w systemie teleinformatycznym pomiędzy osobami trzecimi przez pośrednika lub zgodnego z prawem korzystania z utworu.

Wprowadzenie tego przepisu pozwoliło dostosować nasze prawo do Dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. W uwadze nr 33 do tej Dyrektywy wskazano, że wyjątek ten (od wyłącznego prawa do zwielokrotniania utworu) obejmuje czynności pozwalające na przeglądanie (browsing), jak również czynności wprowadzania do pamięci podręcznej (caching). Korzystanie jest uważane za legalne, jeżeli zezwala na nie podmiot praw autorskich lub nie jest ono ograniczone przez prawo.

O prawie autorskim czytaj w Money.pl
Licencja na program komputerowy - co powinna zawierać Często informacje przetwarzane w programie to dane osobowe, podlegające odrębnemu reżimowi prawnemu.
Przeniesienie majątkowych praw autorskich W umowie trzeba wyraźne zaznaczyć dokonanie przeniesienia praw autorskich. Braku takiego postanowienia oznacza, że twórca udzielił jedynie licencji.
Jak uniknąć pułapek prawa autorskiego Jeżeli nie zastrzegliśmy, że nabywamy prawa majątkowe twórcy strony www i dokonujemy przeróbek, to za każdą zmianę będziemy musieli płacić.

Autorka jest rzecznikiem patentowym w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

giełda
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)