Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Kasy fiskalne w 2015 r. Co zmieniają nowe przepisy?

0
Podziel się:

Po 1 marca 2015 r. usługi wykonane przez mechaników, lekarzy i prawników na rzecz osób fizycznych będą podlegały obowiązkowi zaewidencjonowania na kasie rejestrującej.

Kasy fiskalne w 2015 r. Co zmieniają nowe przepisy?

1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy Rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z 4 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544). Zmiany te znacząco rozszerzą obowiązek stosowania kas fiskalnych na nowe grupy podatników. Zanim jednak przystąpimy do szczegółowego omawiania zmian, zasadne wydaje się przypomnienie celu w jakim na podatników nałożony został obowiązek rejestrowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych.

Ewidencjonowanie sprzedaży w kasie rejestrującej ma przeciwdziałać przypadkom zaniżania obrotów. Z tego powodu obowiązek stosowania kas rejestrujących ciąży wyłącznie na podatnikach, którzy dokonują sprzedaży na rzecz dwóch rodzajów podmiotów: osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Dokonując sprzedaży na rzecz wspomnianych odbiorców podatnik nie ma bowiem bezwzględnego obowiązku wystawienia faktury. Taką fakturę wystawia wyłącznie na żądanie nabywcy. Łatwo więc wyobrazić sobie sytuację, w której po takiej transakcji nie byłoby śladów w ewidencji księgowej. Gdyby taka sprzedaż nie została udokumentowana paragonem fiskalnym, wykrycie zaniżenia obrotu byłoby znacznie utrudnione, o ile w ogóle możliwe.

Z odmienną sytuację mamy do czynienia w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W takim przypadku sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury. Z tego powodu obowiązkiem rejestracji nie jest objęta sprzedaż na rzecz przedsiębiorców.

Wyjątek od nałożonego na podatników obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych przewiduje Rozporządzenie ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zauważalną od kilku lat tendencją resortu finansów jest stopniowe obejmowanie nowych grup podatników obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nie inaczej jest i tym razem.

Nowe rozporządzenie obejmuje obowiązkiem ewidencjonowania, bez względu na wysokość osiąganych obrotów, podatników świadczących następujące usługi:

  • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
  • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawnicze, z wyłączeniem notariuszy,
  • doradztwa podatkowego,
  • związane z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie: świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
  • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne.

Dotychczas podatnicy wykonujący wspomniane wyżej usługi korzystali ze zwolnienia z obowiązku ewidencji, o ile wysokość obrotów z tytułu świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących ewidencji, nie przekroczyła 20 tys. zł w skali roku.

Na szczęście ustawodawca przewidział okres przejściowy na dostosowanie się do nowych przepisów. O ile w 2014 roku nie nastąpi u nich przekroczenie limitu obrotów uprawniających do zwolnienia to wymieniona grupa podatników zobowiązana będzie do ewidencjonowania sprzedaży począwszy od 1 marca 2015 r.

Zatem po 1 marca 2015 r. usługi wykonane przez mechaników, lekarzy, czy prawników na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności będą podlegały obowiązkowi zaewidencjonowania na kasie rejestrującej, niezależnie od umówionego sposobu i wysokości zapłaty.

Ponadto nowe rozporządzenie przewiduje, iż obowiązkowi ewidencji na kasach fiskalnych, bez względu na wysokość osiąganych obrotów, będzie podlegać sprzedaż perfum i wód toaletowych oraz zapisanych i czystych nośników danych cyfrowych i analogowych.

Resort finansów zdecydował również o odebraniu zwolnienia dla podatników świadczących usługi okazjonalnie dla niewielkiej liczby odbiorców. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami kasy nie musi stosować podatnik, którego liczba świadczonych rocznie usług udokumentowanych fakturami nie przekroczyła 50, a liczba odbiorców była mniejsza niż 20.

Analogicznego rozwiązania nie przewiduje już nowe rozporządzenie.

Nie uległ za to obniżeniu limit obrotów uprawniający pozostałe grupy podatników do zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Zgodnie z nowym rozporządzeniem zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 tys. zł.

Do wskazanego limitu nie będzie liczona sprzedaż towarów, które zgodnie z ustawą o PIT przedsiębiorca zaliczył do środków trwałych, sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także sprzedaż nieruchomości. Transakcje takie będą jednak musiały być udokumentowane fakturą.

Na koniec warto zauważyć, iż nowe rozporządzenie będzie obowiązywało do 31 grudnia 2016 roku. Dzięki czemu już dziś możemy być pewni, że za rok nie czeka nas kolejna zmiana przepisów rozszerzająca obowiązek stosowania kas fiskalnych na nowe grupy podatników.

Czytaj więcej w Money.pl
Kasy fiskalne. Zmiany dotkną 70 tysięcy Polaków Rząd liczy na dodatkowe 170 mln złotych w kasie państwa. Zapłacą pacjenci oraz klienci prawników, księgowych, mechaników samochodowych, fryzjerów, kosmetyczek i restauracji.
Liczysz na przedawnienie podatku? Uważaj! Ustawodawca - mimo upływu terminu przedawnienia - przewidział możliwość odnowienia obowiązku podatkowego.
Każdy fryzjer z kasą fiskalną? Nie tylko oni Ministerstwo Finansów planuje kolejny, duże zmiany w przepisach.

Autor jest doradcą podatkowym w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

prawo podatkowe
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)