Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Jakie warunki musi spełnić szef by zwolnić pracownika?

0
Podziel się:

Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną i zawierać powód zwolnienia pracownika.

Jakie warunki musi spełnić szef by zwolnić pracownika?

Art. 30 § 3 oraz 4 Kodeksu pracy (k.p.) określa przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby rozwiązanie umowy o pracę na czas nie określony przez pracodawcę było skuteczne.

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony musi mieć formę pisemną. Kodeks pracy nakłada ponadto na pracodawcę obowiązek podania pracownikowi przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie. Przyczyna rozwiązania stosunku pracy musi być sformułowana precyzyjnie, poprzez wskazanie konkretnego oraz rzeczywistego zdarzenia, zdarzeń lub okoliczności, które zdaniem pracodawcy uzasadniają wypowiedzenie umowy zawartej na czas nie określony. Opis przyczyny powinien ponadto określać czas oraz miejsce wystąpienia okoliczności, które spowodowały wypowiedzenie umowy.

Kodeks pracy nie zawiera enumeratywnie określonego katalogu przyczyn wypowiedzenia. Ocena zasadności zależy zatem od konkretnej sprawy. Orzecznictwo obfituje w różnorodne przykłady powodów uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem.

Do najważniejszych z nich zaliczyć należy:
- obiektywną oraz racjonalną utratę zaufania do pracownika;
- brak lojalności ze strony pracownika względem pracodawcy;
- częste lub długotrwałe nieobecności w pracy pracownika spowodowane chorobą, wówczas bowiem pracownik nie może wykonywać podstawowych obowiązków dla spełnienia których został zatrudniony;
- brak możliwości zatrudnienia pracownicy po urlopie wychowawczym na stanowisku zajmowanym przez nią przed urlopem lub na podobnym stanowisku zgodnym z jej kwalifikacjami zawodowymi;
- naruszenie obowiązku dbałości o dobro pracodawcy;
- zachowanie pracownika uporczywie oraz rażąco naruszające dobre obyczaje, utrudniające bądź uniemożliwiające innym pracownikom wykonywanie obowiązków;
- prawomocne skazanie pracownika za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz utrata prawa jazdy, które ogranicza dyspozycyjność pracownika;
- odmowa podpisania przez pracownika umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy.

Niewskazanie przyczyny wypowiedzenia przez pracodawcę bądź jej niewłaściwe podanie stanowi naruszenie prawa i uprawnia pracownika do dochodzenia roszczeń przed sądem pracy. Sąd, uwzględniając żądanie pracownika, może orzec o bezskuteczności wypowiedzenia. Pracownikowi przysługuje wówczas roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo roszczenie o odszkodowanie.

*ZOBACZ TAKŻE: *

Autorka jest prawnikiem z Kancelarii BSO Prawo & Podatki Bramorski Szermach Okorowska

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)