Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
zakupy przez internet
25.10.2011 09:30

Jakie obowiązki musi spełnić właściciel e-sklepu

Firma prowadząca sklep w sieci ma obowiązek zgłoszenia zbioru danych osobowych klientów do rejestracji przez GIODO oraz podać cel ich przetwarzania.

Podziel się
Dodaj komentarz

Prowadzenie działalności handlowej za pośrednictwem internetu jest coraz powszechniejszym zjawiskiem. Świadczy o tym rosnąca liczba sklepów online, które pozwalają dokonywać zakupów bez wychodzenia z domu. Obok wygody jaką stanowi dokonywanie zakupów przez sieć, trzeba jednak pamiętać, że przedsiębiorca, który rozpoczyna prowadzenie takiego sklepu powinien dopełnić wielu formalności oraz spełnić określone wymogi związane z prowadzeniem działalności internetowej.

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia handlu w internecie jest, rzecz jasna, zarejestrowanie działalności gospodarczej. Chcąc prowadzić sklep internetowy nie trzeba rejestrować jej w ściśle określonej formie. Nie jest więc istotne czy będzie to jednoosobowa działalność gospodarcza czy też, dla przykładu, działalność prowadzona w formie spółki handlowej np. spółki jawnej lub spółki z o.o.

O wiele istotniejszą kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest wybór nazwy sklepu internetowego oraz nazwy, pod którą będzie prowadzona działalność. Posługiwanie się nazwą, pod którą inny podmiot działa już w internecie, może naruszyć jego prawa. Wybór właściwej nazwy ma też nierzadko wpływ na późniejszy wybór domeny internetowej sklepu, np. _ adressklepu.pl _. Dzieje się tak dlatego, iż domeny internetowe, będące częścią adresu internetowego pod którym jest on widoczny w sieci, zawierają często nazwę sklepu albo przedsiębiorcy, który sklep prowadzi.

Sklep internetowy to nic innego jak zespół powiązanych ze sobą stron internetowych, zawierających określone treści, w tym elementy graficzne. Głównym elementem wyróżniającym sklep - poza charakterystycznym wyglądem stron - jest zazwyczaj logo sklepu albo logo przedsiębiorcy prowadzącego sklep. Stworzenie stron sklepu internetowego nierzadko powierza się specjalistom, którzy profesjonalnie zajmują się ich projektowaniem i tworzeniem.

*Czytaj w Money.pl *

Wykonanie strony www nie oznacza jednak automatycznie, że przedsiębiorca prowadzący sklep i zlecający wykonanie stron internetowych nabędzie prawa autorskie do poszczególnych ich elementów. Zlecając wykonanie stron warto więc dopilnować, aby przedsiębiorca nabył w całości prawa, w tym autorskie prawa majątkowe, do wszystkich elementów stworzonego sklepu internetowego, w tym do stworzonego logo.

Handlując w internecie, nie można być anonimowym. Obowiązujące ustawy, w szczególności: ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa z 15 września 2000 - Kodeks spółek handlowych oraz ustawa z 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nakładają na przedsiębiorców prowadzących działalność w sieci szereg obowiązków informacyjnych.

Trzeba wskazać, że każdy przedsiębiorca, bez względu na formę prowadzenia działalności gospodarczej, powinien umieścić na swojej stronie internetowej co najmniej informacje o: swojej firmie (nazwie), numerze NIP oraz siedzibie i adresie. Dodatkowe wymagania postawione są przed spółkami handlowymi (spółką komandytowo-akcyjną, spółką z o. o. oraz spółką akcyjną).

*Przepisy regulujące e-handel *

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną wskazuje na kolejne informacje, jakie należy zamieścić na stronach sklepu internetowego. Należy do nich m.in. regulamin sklepu. Regulamin, obok informacji o przedsiębiorcy, jest jedną z podstawowych informacji, jakie powinny być udostępnione w sklepie internetowym. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną wskazuje zarazem na podstawowe elementy takiego regulaminu. Są to w szczególności: określenie rodzaju i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną, warunków ich świadczenia, wymagań technicznych niezbędnych do korzystania ze sklepu oraz trybu postępowania reklamacyjnego. Z pewnością stanowi to istotną wskazówkę dla przedsiębiorcy prowadzącego sklep w sieci przy tworzeniu regulaminu.

Sprzedając towary w sklepie online należy też zadbać o należytą ochronę danych osobowych, w tym imion, nazwisk i adresów klientów sklepu, którzy przekazują je na potrzeby realizacji transakcji. W tym celu przedsiębiorca prowadzący sklep musi wypełnić szereg obowiązków przewidzianych przez przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Do wspomnianych obowiązków zaliczyć można chociażby obowiązek zgłoszenia zbioru danych osobowych klientów sklepu do rejestracji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych a także konieczność poinformowania osób korzystających ze sklepu o celu przetwarzania ich danych osobowych. Zgłoszenie zbioru danych osobowych do GIODO jest o tyle istotne, że jest ono przesłanką do rozpoczęcia ich przetwarzania przez przedsiębiorcę. Zaniechanie tego obowiązku skutkuje odpowiedzialnością karną.

Opisane wyżej obowiązki są wyłącznie podstawowymi, jakie ciążą na przedsiębiorcy prowadzącym sklep internetowy. Inne działania, do podjęcia których przedsiębiorca jest zobligowany, ujęte są przede wszystkim w zacytowanych wyżej ustawach.

Podejmując działalność w internecie należy więc zapoznać się z aktami prawnymi, które ją regulują. Zabezpieczy to przedsiębiorcę przed niepotrzebną odpowiedzialnością za niedopełnienie wymogów stawianych przez obowiązujące prawo.

Więcej o przepisach dotyczących internetu czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/148/t90772.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/bezpieczny;zakup;domeny;na;rynku;wtornym,204,0,619980.html) Bezpieczny zakup domeny na rynku wtórnym Firma, kupująca domenę od poprzedniego użytkownika, powinna zwrócić szczególną uwagę na prawidłowo spisaną cesję praw do nazwy.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/42/t112426.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/szkalowanie;w;internecie;nie;jest;bezkarne,209,0,916945.html) Szkalowanie w internecie nie jest bezkarne Oczernianie firmy za pośrednictwem sieci może być uznane za naruszenie dóbr osobistych, zniesławienie lub czyn nieuczciwej konkurencji.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/63/t135743.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/zakupy;w;zagranicznym;e-sklepie;jakie;prawa;ma;konsument,135,0,899719.html) Zakupy w zagranicznym e-sklepie: Jakie prawa ma konsument Umowa sprzedaży towarów podlega prawu państwa, w którym sprzedawca ma miejsce zwykłego pobytu. Z kolei umowa sprzedaży towarów w drodze licytacji podlega prawu państwa, w którym odbyła się licytacja.

Autor jest aplikantem radcowskim w Kancelarii Prawniczej Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Tagi: zakupy przez internet, sklep internetowy, porady, porady prawne, prawo, wiadmości, okiem eksperta, prawo cywilne
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz