Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Dowody w sądzie. Jakich używać by wygrać proces?

1
Podziel się

Zeznania świadków, opinia biegłego i dokumenty związane ze sprawa mogą pomóc w wygraniu sprawy.

Dowody w sądzie. Jakich używać by wygrać proces?
bDZwuRMB

Czasem zdarza się, że klient przegrał sprawę w sądzie mimo tego, że miał rację. Po przejrzeniu akt stwierdzamy, że rzeczywiście wyrok jest niesłuszny, ale że próba jego zmiany w postępowaniu odwoławczym też skazana jest na porażkę. Dlaczego tak się dzieje?

W znakomitej części przypadków odpowiedź jest bardzo prosta: dlatego, że klient swoich racji nie udowodnił. Sędzia wydający wyrok jest człowiekiem inteligentnym, ale jego jedyna wiedza na temat sprawy, w której ma wyrokować, pochodzi z tego, co mu strony przedstawiają. Strony oczywiście w pismach opisują przebieg wypadków i swoje racje, ale zapominają o tym, że jeszcze trzeba przedstawić dowody (i to dowody mogące być zaakceptowane w sądzie) potwierdzające ich twierdzenia. Samo oświadczenie strony, nawet w postaci jej zeznań, nie jest wystarczające.

Warto pamiętać, że strona dowodząca pewnych faktów ma obowiązek przedstawić dowody na poparcie swoich twierdzeń. Innymi słowy, strona pozwana nie udowadnia, że coś się nie zdarzyło, tylko strona powodowa ma obowiązek wykazać, że jakiś fakt się zdarzył. Sąd wydając wyrok ma obowiązek wydać go oceniając wszystkie przedstawione mu dowody, ale oczywiście, nie odniesie się do dowodów, których mu nie przedstawiono. Tak więc strona, która zaniechała przedstawienia prawidłowych dowodów, poniesie tego ujemne konsekwencje procesowe.

bDZwuRMD

Co może być dowodem w sądzie? Oczywiście, przede wszystkim zeznania świadków. Świadkiem jest ten, kto zna przebieg zdarzeń będących przedmiotem sporu i może je opisać. Świadek ma obowiązek mówić prawdę i opisywać wyłącznie znane mu fakty, a nie przedstawiać swojej oceny tego, co się wydarzyło. Warto upewnić się, że świadek rzeczywiście wie na temat tego, o czym ma zeznawać, bowiem świadek mówiący o tym, że nie wie nic o przedmiocie zeznań może jeszcze zaszkodzić stronie go powołującej. Skoro bowiem miał potwierdzić pewne fakty a mówi, że nic o nich nie wie, być może sąd dojdzie do wniosku, że fakt taki - wbrew twierdzeniu strony - nie wydarzył się.

Trzeba też pamiętać zawsze o tym, że świadkowie mają mówić prawdę, a nie że potwierdzać tezy, na jakie zostali przez stronę powołani.

Sąd orzeka też badając dokumenty, dokonując oględzin miejsca zdarzenia czy przedmiotów. Dokumentami mogą być umowy zawarte pomiędzy stronami, mogą być nimi np. dokumentacje lekarskie, dokumenty geodezyjne i wiele podobnych.

Kolejnym dowodem, który jest bardzo często przeprowadzany w sądzie, jest dowód z opinii biegłego. Taki dowód potrzebny jest wtedy, gdy mamy do czynienia z sytuacją, gdy konieczne jest zasięgnięcie opinii wymagającej wiedzy specjalisty, wiedzy, której przeciętnie wykształcony człowiek nie ma. Klasycznym przykładem może być biegły lekarz, oceniający sposób i przebieg leczenia, by odpowiedzieć na pytanie, czy lekarz przeprowadzający jakąś procedurę medyczną nie popełnił błędu. Biegły wydaje opinię oceniając zebrany w sprawie materiał dowodowy, więc znowu ważne jest, by przedstawić sądowi wszystkie możliwe dowody, bo w przeciwnym przypadku opinia biegłego wydana na podstawie niekompletnego materiału będzie nieprawidłowa.

bDZwuRMJ

Mówiąc o opinii biegłego, warto zwrócić uwagę na dwie sprawy. Po pierwsze, biegłym może być osoba rzeczywiście mająca specjalistyczną wiedzę. Tak więc możemy zakwestionować opinię wydaną przez kogoś, kto nie posiada odpowiedniej wiedzy, np. opinię w sprawie leczenia kardiologicznego wydaje laryngolog. Ponadto musimy pamiętać, że wraz z rozwojem wiedzy, pojawiają się coraz nowe możliwości przeprowadzania dowodów. Tak więc kiedyś np. ustalenia ojcostwa dokonywano na podstawie grupowego badania krwi - jeżeli świadkowie potwierdzali, że mężczyzna współżył z kobietą w okresie koncepcyjnym, a grupy krwi mężczyzny, kobiety i dziecka nie wykluczały ojcostwa, to sąd to ojcostwo ustalał, opierając się wyłącznie na prawdopodobieństwie. Obecnie przeprowadza się badania DNA, które potwierdza fakt biologicznego ojcostwa. Postęp w technikach badania pomógł więc w wydawaniu wyroków bardziej zgodnych z faktami.

Można też badać np. pismo, wydruki komputerowe i ustalać, kto i kiedy dany dokument sporządził. Biegli dysponują obecnie w tym zakresie znacznie większą wiedzą, niż poprzednio.

Należy jednak pamiętać i o tym, że biegły udziela odpowiedzi na zadane pytania. Ważne jest więc, by z jednej strony zadać odpowiednie pytania, w należyty sposób sformułować tezy dowodowe, ale też by wskazać dziedzinę, z jakiej biegły musi być specjalistą, by udzielić odpowiedzi na pytania. Stąd trudno sobie wyobrazić, by co trudniejsze procesy udało się przeprowadzić w sposób właściwy bez pełnej współpracy strony z jej pełnomocnikiem.

Czytaj więcej w Money.pl
Mandat za niewskazanie kierowcy zgodny z... Mandat za niewskazanie osoby, której został powierzony pojazd wynosi do 500 zł.
Kiedy można zwolnć z tajemnicy lekarskiej? Lekarz zostaje zwolniony z tajemnicy lekarskiej w przypadku sprawy dotyczącej dziecka maltretowanego.
Nieodebrana przesyłka z sądu też ma skutki Nawet nieodebrana przesyłka skierowana na właściwy adres może wywoływać skutki procesowe dla adresata.
bDZwuRMK

Autor jest adwokatem w Celichowscy Służewska-Woźnicka Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

bDZwuRNe
postępowanie karne
wiadmomości
Źródło:
Kancelaria CSP
KOMENTARZE
(1)
l.s
12 miesięcy temu
dyrdymały i nic konkretnego ,