Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
darowizna
12.01.2009 11:19

Darowizny w rozliczeniu podatkowym

Pieniądze przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego mogą zostać na koniec roku odliczone od dochodu. Ale tylko do określonej wysokości.

Podziel się
Dodaj komentarz

Przekazując pieniądze, materiały lub inne przedmioty na rzecz organizacji pożytku publicznego należy pamiętać, że ich wartość może zostać na koniec roku odliczona od dochodu. Ale tylko do określonej wysokości.

Podatnik - osoba fizyczna lub prawna - może odliczyć od dochodu wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotyczy to wszystkich darowizn dokonanych w przeciągu roku kalendarzowego jednak w zależności od statusu prawnego jednostki zmienia się wysokość odliczeń z tego tytułu. Należy również zwrócić uwagę, że odliczana kwota to suma wszystkich poniesionych na ten cel wydatków, niezależnie od tego, czy dotyczyła jednej czy też kilku organizacji, które zostały wsparte.

Zgodnie z art. 26, ust. 1, pkt 9 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, łączna kwota odliczeń z tytułu darowizny w przypadku osoby fizycznej nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 6% dochodu. W przypadku osób prawnych *darowizny przekazane na cele pożytku publicznego zmniejszają podstawę opodatkowania łącznie do wysokości nieprzekraczającej *10% dochodu. Szczegółowo mówi o tym art. 18, ust. 1, pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

ZOBACZ TAKŻE:

Szczególne znaczenie ma tu kwestia łączenia wszystkich wydatków i uwzględnienia przewidzianych ustawami limitów kwot do odliczenia. Darowizna dokonana w kwocie wyższej niż wskazane limity będzie mogła zostać odliczona tylko i wyłącznie do wysokości limitu dotyczącego danego podatnika wskazanego w ustawie. Pozostała kwota nie upoważnia do ulgi.

Ulga dotyczy darowizn dokonanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Darowizny podlegające odliczeniu mogą zostać przekazane wyłącznie (zamknięty katalog ustawowy) na określone w ustawie cele pożytku publicznego. Wśród nich znajdują się między innymi cele:

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

- działalności charytatywnej;

- ochrony i promocji zdrowia;

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

Przekazując darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego podatnik musi mieć pewność, że zostanie ona przeznaczona na jeden ze wskazanych celów.

Pamiętać też należy, że odliczenie przysługuje pod warunkiem, że wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.W potwierdzeniu wymienić również należy cel darowizny.

| Dokumenty te trzeba przechowywać pięć lat nie od daty darowizny, lecz pięć lat od końca roku podatkowego, w którym złożono zeznanie z wykazaniem ulgi. W przypadku darowizn dokonanych w roku 2008, które wykazane będą w zeznaniu złożonym w roku 2009, dokumenty trzeba przechowywać zatem aż do końca roku 2014. |
| --- |

Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn są obowiązani wykazać w zeznaniu rocznym, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej.

Przykład:

Przedsiębiorstwo chce dokonać darowizny w kwocie 12 tys. złotych na rzecz dzieci chorych na raka przy okazji Aukcji Charytatywnej. Datki przyjmować będzie Fundacja posiadająca numer identyfikacji podatkowej i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność charytatywną w zakresie ochrony zdrowia oraz podejmująca działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z zapisami ustawy przekazane na ten cel pieniądze zmniejszają podstawę opodatkowania podatnika w rozliczeniu podatkowym za rok 2008. Fundacja spełnia bowiem określone w ustawie cele pożytku publicznego i dysponuje numerem NIP. Jeżeli kwota darowana na ten cel jest jedynym w roku bieżącym datkiem na rzecz organizacji pożytku publicznego i mieści się w 10% dochodu podatnika to w całości zostanie uwzględniona w odliczeniu.

Autor jest prawnikiem w Kancelarii BSO Prawo & Podatki Bramorski Szermach Okorowska

Tagi: darowizna, giełda, porady, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
BSO
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz