Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Członek zarządu spółki rezygnuje. Co dalej?

Rezygnacja z funkcji członka zarządu spółki akcyjnej nie rozwiązuje automatycznie stosunku pracy.

Podziel się
Dodaj komentarz

Standardem w funkcjonowaniu zarządu spółek kapitałowych jest z zawarcie z jego członkami - po powołaniu ich na takie stanowiska - tzw. kontraktów menedżerskich lub umów o pracę. Umowy te wprawdzie w sposób odmienny kształtują prawa i obowiązki członków organu spółki, jednak cel jest ten sam - efektywne zarządzanie. Co jednak w sytuacji, gdy członek zarządu nagle zdecyduje się na rezygnację z zajmowanego przez siebie stanowiska? Czy rezygnacja automatycznie powoduje rozwiązanie stosunku prawnego łączącego spółkę i taką osobę?

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zarząd jest jednym z obligatoryjnych organów spółki kapitałowej. Jest to organ wykonawczy, który realizuje przede wszystkim funkcje zarządzające i reprezentacyjne. Obligatoryjność polega zaś na tym, że do powstania spółki kapitałowej konieczne jest powołanie zarządu, który od chwili powołania uzyskuje legitymację do działania.

Samo powołanie nie rodzi jednak od razu faktu nawiązania stosunku pracy z członkiem zarządu, chyba że w treści powołania podano wszystkie wynikające z przepisów prawa pracy elementy umowy o pracę. Nie można jednak zapominać, że stosunek pracy to nie jedyna forma zatrudnienia. Oprócz bowiem wskazanej umowy o pracę, możemy mieć do czynienia z umową zlecenia oraz tzw. kontraktem menedżerskim.

Gdy członek zarządu nie chce lub nie może dalej sprawować swojej funkcji, Kodeks spółek handlowych dopuszcza możliwość rezygnacji ze sprawowania funkcji, jeżeli statut spółki nie ogranicza tego uprawnienia z ważnych powodów. Stanowi o tym art. 369 §5 i 6 kodeksu spółek handlowych. Rezygnacja taka pociąga za sobą automatycznie wygaśnięcie mandatu, jednakże nie rozwiązuje automatycznie stosunku pracy lub kontraktu menadżerskiego.

*Walne zgromadzenie spóźnione *

Trwa on nadal, ponieważ jest niejako wtórny wobec stosunku organizacyjnego, który powstał w momencie powołania do zarządu. Częstą praktyką jest bowiem zawieranie tych umów dopiero po podjęciu przez spółkę uchwały o powołaniu nowego członka zarządu.

Zatem rozwiązanie stosunku pracy lub kontraktu menedżerskiego będzie musiało nastąpić oddzielnie, poprzez odrębną czynność, tj. w zależności od zawartej umowy: przez wypowiedzenie, rozwiązanie umowy za porozumieniem lub też rozwiązanie bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Dobrym pomysłem w takiej sytuacji może być dla spółki wprowadzenie konkretnych zapisów w umowie, czy to w postaci kontraktu menadżerskiego czy też umowy o pracę, aby umowa ta ulegała automatycznie rozwiązaniu w przypadku odwołania lub rezygnacji z funkcji członka zarządu. Zniweluje to konieczność wypłaty dodatkowego wynagrodzenia.

Inne artykuły o kodeksie spółek handlowych znajdziesz w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/85/t141909.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/co;daje;umorzenie;udzialow;z;czystego;zysku;w;spolce,125,0,966525.html) Co daje umorzenie udziałów z czystego zysku w spółce? Chęć objęcia pełnej władzy w firmie przez jednego ze wspólników może ułatwić procedura umorzenia udziałów.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/240/t138224.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/jak;zlozyc;rezygnacje;z;funkcji;czlonka;zarzadu;spolki;z;o;o;,96,0,901472.html) Jak złożyć rezygnację z funkcji członka zarządu spółki z o. o. Składając oświadczenie o rezygnacji należy wyraźnie wskazać, że dotyczy ona funkcji członka zarządu, a nie jedynie danej funkcji w organie spółki - np. prezesa.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/59/t160827.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/czy;czlonek;zarzadu;spolki;moze;byc;prokurentem,82,0,933202.html) Czy członek zarządu spółki może być prokurentem? Należy zadbać o wyraźne wskazanie, w jakim charakterze składa na różnych dokumentach podpis osoba, która jest zarazem członkiem zarządu i prokurentem.

Autor jest radcą prawnym w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, Oddział w Toruniu

Tagi: kodeks spółek handlowych, członek zarządu, porady, prawo spółek, porady prawne, prawo pracy, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz