wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05
Kodeks pracy - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 297. kp
    Art. 297.   Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi w drodze rozporządzenia: 1)  sposób ustalania wynagrodzenia:  ...
  • Art. 299. kp
    Art. 299. 
  • Art. 302. kp
    Art. 302.   Do okresu zatrudnienia wlicza się okres służby w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,...