wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks postępowania karnego

DZIAŁ V Dowody

Rozdział 24 Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego

Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ V Dowody
 • Rozdział 24 Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego
 • Art. 213. kpk
  Art. 213. § 1 .  W postępowaniu należy ustalić tożsamość oskarżonego, jego wiek, stosunki rodzinne i majątkowe, wykształcenie, zawód...
 • Art. 214. kpk
  Art. 214.  § 1.  W razie potrzeby, a w szczególności gdy niezbędne jest ustalenie danych co do właściwości i warunków osobistych oraz...
 • Art. 215. kpk
  Art. 215.  W razie potrzeby sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może zarządzić badanie oskarżonego przez biegłych...
 • Art. 216. kpk
  Art. 216.  W razie potrzeby można przesłuchiwać w charakterze świadków osoby, które przeprowadziły wywiad.  
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 170. kpk
  Art. 170. § 1.  Oddala się wniosek dowodowy, jeżeli: 1) przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne,   2) okoliczność, która ma być...
 • Art. 185b. kpk
  Art. 185b.  § 1.  Świadka, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, można przesłuchać w warunkach określonych w art. 185a w...
 • Art. 189 kpk
  Art. 189 . Nie odbiera się przyrzeczenia: 1) od osób, które nie ukończyły 17 lat,   2) gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że...
 • Art. 191. kpk
  Art. 191. § 1.  Przesłuchanie rozpoczyna się od zapytania świadka o imię, nazwisko, wiek, zajęcie, miejsce zamieszkania, karalność za...
 • Art. 204. kpk
  Art. 204. § 1.  Należy wezwać tłumacza, jeżeli zachodzi potrzeba przesłuchania: 1) głuchego lub niemego, a nie wystarcza porozumienie...