wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks postępowania karnego

DZIAŁ V Dowody

Rozdział 24 Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego

Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ V Dowody
 • Rozdział 24 Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego
 • Art. 213. kpk
  Art. 213. § 1 .  W postępowaniu należy ustalić tożsamość oskarżonego, jego wiek, stosunki rodzinne i majątkowe, wykształcenie, zawód...
 • Art. 214. kpk
  Art. 214.  § 1.  W razie potrzeby, a w szczególności gdy niezbędne jest ustalenie danych co do właściwości i warunków osobistych oraz...
 • Art. 215. kpk
  Art. 215.  W razie potrzeby sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może zarządzić badanie oskarżonego przez biegłych...
 • Art. 216. kpk
  Art. 216.  W razie potrzeby można przesłuchiwać w charakterze świadków osoby, które przeprowadziły wywiad.  
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 175. kpk
  Art. 175. § 1.  Oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia; może jednak bez podania powodów odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub...
 • Art. 176. kpk
  Art. 176. § 1.  W postępowaniu przygotowawczym oskarżonemu należy, na jego żądanie lub jego obrońcy, umożliwić w toku przesłuchania...
 • Art. 177. kpk
  Art. 177. § 1.  Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania. § 1a.   Przesłuchanie świadka...
 • Art. 185a. kpk
  Art. 185a.  § 1.   W sprawach o przestępstwa określone w rozdziałach XXV i XXVI Kodeksu karnego pokrzywdzonego, który w chwili...
 • Art. 192a. kpk
  Art. 192a.  § 1.   W celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów można pobrać odciski...