wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Kodeks celny

Sygnatura dokumentu: Kodeks celny
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1964 numer 16 poz. 93
Tytuł: Kodeks celny
Data ogłoszenia: 1964-05-18
Data wejscia w życie: 1964-05-18
Kodeks celny - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 9. k. celnego
  Art. 9. Termin przechowywania dokumentów, o którym mowa w art. 16 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, wynosi 5 lat.
 • Art. 18. k. celnego
  Art. 18. 1. W uzasadnionych przypadkach i na warunkach określonych przez organ celny czynności przewidziane przepisami prawa celnego...
 • Art. 21a. k. celnego
  Art. 21a. 1. W przypadku unieważnienia zgłoszenia celnego na wniosek zgłaszającego, organ celny wskazuje przyczyny unieważnienia, w...
 • Art. 24. k. celnego
  Art. 24. 1. Towary zwolnione przez organ celny powinny zostać podjęte w terminie 30 dni od dnia ich zwolnienia. 2. W szczególnie...
 • Art. 28. k. celnego
  Art. 28. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 1) sposób powiadamiania organu celnego...