Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Prawa majątkowe do programu komputerowego w Rosji

0
Podziel się:

W Rosji, bez rejestracji prawo wyłączne do programu komputerowego nie przechodzi na nabywcę.

Prawa majątkowe do programu komputerowego w Rosji
(Goodluz/iStockphoto)

Przepisy prawa rosyjskiego przewidują dla programów komputerowych możliwość ich rejestracji. Podmioty prawa wyłącznego do programu komputerowego, będącego prawem majątkowym, niejednokrotnie decydują się na rejestrację takiego programu we właściwym rejestrze państwowym, gdyż zapewnia im to skuteczniejszą ochronę na gruncie rosyjskiego prawa autorskiego. Na tej podstawie umowa nabycia prawa wyłącznego do zarejestrowanego programu komputerowego w Rosji dla swojej ważności również będzie wymagała rejestracji.

Zgodnie z postanowieniami art. 1262 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej, podmiot prawa wyłącznego do programu komputerowego może dokonać jego rejestracji we właściwym organie rejestracyjnym. Uprawnienie to przysługuję przez cały okres obowiązywania prawa wyłącznego do takiego programu. Zgodnie z przepisami prawa rosyjskiego takim organem jest Federalna Służba ds. Własności Intelektualnej, Patentów i Znaków Towarowych.

Rejestracja programu ma istotne znaczenie w aspekcie praktycznym, gdyż stanowi silny dowód przynależności prawa wyłącznego do programu komputerowego, dlatego zdecydowana większość podmiotów zgłasza programy do rejestru. Na tej podstawie postanowienia Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej przewidują dalsze konsekwencje. Mianowicie, zawierane w przyszłości umowy przenoszące prawo wyłączne do zarejestrowanego programu komputerowego również wymagają rejestracji dla swojej ważności. Rejestracja jest istotna w przypadku wspomnianych wyżej umów z tego powodu, że skutek w postaci przejścia prawa wyłącznego do programu komputerowego na nabywcę następuje dopiero z chwilą rejestracji umowy.

Powyższe postanowienie rosyjskiego Kodeksu Cywilnego ma charakter imperatywny, co skutkuje tym, że strony umowy przenoszącej prawo wyłączne do programu komputerowego nie mogą w jej treści przyjąć, iż przejście tego prawa nastąpi w innym momencie, niż moment rejestracji państwowej.

Rejestracja umowy

Aby dokonać rejestracji umowy, należy złożyć we właściwym organie rejestracyjnym: wniosek o rejestrację wraz z dwoma egzemplarzami umowy, kopią umowy, ewentualnie - jeżeli strona działa przez pełnomocnika - pełnomocnictwo. Dla zarejestrowania umowy należy także dokonać opłaty państwowej. Zgodnie z postanowieniami przepisów aktu wykonawczego do ustawy, jeżeli do wniosku o rejestrację nie dołączono dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty państwowej, to wówczas organ rejestracyjny zwraca się o informację w zakresie dokonania opłaty do właściwego organu skarbowego.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/186/114618.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/prawa;autorskie;do;programu;komputerowego,170,0,1300906.html) *Prawo majątkowe do programu. Należy się... * Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy.

Rozpatrzenie przez organ rejestracyjny wniosku wynosi dwa miesiące od dnia doręczenia dokumentów. Jeżeli umowa oraz przedstawiona do niej dokumentacja spełnia wszystkie wymagania przewidziane w prawie rosyjskim, to wówczas organ dokonuje stosownej rejestracji. Informacje o rejestracji wprowadzane są do prowadzonego przez organ rejestracyjny Rejestru programów komputerowych. Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o rejestrację jest strona umowy.

Brak rejestracji powoduje, iż umowa nie uzyskuje mocy prawnej i w rezultacie to, że prawo wyłączne do programu komputerowego nie przechodzi na nabywcę. Potencjalny nabywca powinien zatem przed zawarciem umowy dokonać ustaleń, czy program komputerowy, do którego prawo wyłączne zamierza nabyć, jest zarejestrowany. Pamiętać należy również o tym, iż rejestracji podlegają wszelkie istotne zmiany treści oraz rozwiązanie umowy przenoszącej prawo wyłączne do zarejestrowanego programu komputerowego.

Czytaj więcej w Money.pl
Kto ma prawo do tatntiem z utworu? Współtwórcom filmu przysługują tantiemy, jeśli wykazali się jakimkolwiek wkładem w jego powstanie. Musi to być jednak wkład twórczy, charakteryzujący się oryginalnością.
Oznaczenie towaru. Co można zastrzec? Ochrona prawna dotyczy całości znaku słowno-graficznego, a nie jego poszczególnych części składowych.
Ile można zaczerpnąć z dzieła innego autora? Dany utwór można uznać za inspirowany, jeżeli po twórczym przetworzeniu elementów dzieła pierwotnego, o charakterze utworu inspirowanego decydują jego własne, indywidualne elementy.

Autor jest prawnikiem Russian Desk w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)