Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Co jest istotą plagiatu i jaką formę może przybrać

0
Podziel się:

O plagiacie jawnym mówimy wtedy, gdy utwór lub jego część został przywłaszczony w niezmienionej postaci lub z niewielkimi zmianami.

Co jest istotą plagiatu i jaką formę może przybrać
(Andriy Solovyov/Dreamstime.com)

Plagiat określany również jako kradzież intelektualna (łac. _ plagium _ - kradzież) nie jest pojęciem występującym na gruncie prawa polskiego. Przestępstwo, potocznie nazywane plagiatem, można definiować na podstawie art. 115 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej ustawa o p. a. i p. p.), który obejmuje trzy odrębne typy zasadnicze przestępstwa podlegającego grzywnie, karze ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Wspomniane trzy typy przestępstw to:

  • przywłaszczenie autorstwa albo wprowadzenie w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu (art. 115 § 1 ustawy o p. a. i p. p.);
    • rozpowszechnianie bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania (art. 115 § 2 ustawy o p. a. i p. p.);
    • inne naruszenie praw autorskich lub pokrewnych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 115 § 3 ustawy o p. a. i p. p.).

Treść artykułu 115 § 1 ustawy o p. a. i p. p. stanowi częściowo odpowiednik art. 284 § 1 kodeksu karnego, który dotyczy przywłaszczenia sobie cudzej rzecz ruchomej lub prawa majątkowego.

Istotą plagiatu jest więc bezprawne przywłaszczenie sobie autorstwa cudzego utworu bądź artystycznego wykonania. W myśl art. 1 § 1 ustawy o p. a. i p. p., utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

ZOBACZ TAKŻE

Działanie mające twórczy charakter winno mieć rezultat stworzony samodzielnie, niepowtarzalny, swoisty (czyli posiadać cechę oryginalności), odróżniać się w sposób co najmniej minimalny od innych rezultatów takiego samego działania, czyli posiadać cechę nowości (_ vide _ M. Poźniak-Niedzielska (w:) System prawa prywatnego. Prawo Autorskie, pod red. J. Barty, Warszawa 2003, s. 9).

Plagiat może przyjąć formę jawną lub ukrytą. O plagiacie jawnym mówimy wtedy, gdy utwór lub jego część został przywłaszczony w niezmienionej postaci lub z niewielkimi zmianami (w przypadku artykuł mamy tu do czynienia z przepisaniem _ słowo w słowo _). Plagiat ukryty polega natomiast na przywłaszczeniu sobie istotnych elementów treści cudzego utworu, przy jednoczesnej modyfikacji jego formy. Ponadto plagiat polega na przejęciu z cudzego utworu elementów o charakterze twórczym, nie jest natomiast plagiatem przywłaszczenie pomysłów o charakterze nietwórczym.

W wyroku SA w Warszawie z 15 września 1995 r. (I ACr 620/95), przyjęto, że _ nie jest plagiatem dzieło, które powstaje w wyniku zupełnie odrębnego, niezależnego procesu twórczego, nawet jeżeli posiada treść i formę bardzo zbliżoną do innego utworu. Możliwe są sytuacje, w których dwóch twórców, niezależnie od siebie, wykorzystuje w utworze ten sam pomysł i opracowuje go przy użyciu bardzo zbliżonych środków artystycznych, zwłaszcza jeżeli dzieła dotyczą tego samego tematu albo tematów bardzo zbliżonych _. **

Należy również podkreślić, że ustawodawca przewidział tzw. dozwolony użytek utworów chronionych, który umożliwia nieodpłatne korzystanie z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego (art. 23 ustawy o p. a. i p. p.).

Więcej o plagiacie i prawie autorskim czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/10/t34314.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/studenci;nie;maja;sposobu;na;plagiat,34,0,829730.html) Studenci nie mają sposobu na Plagiat Krążące wśród studentów sposoby na oszukanie programu Plagiat są nieskuteczne. Sztuczki stosowane przez przyszłych licencjatów i magistrów zostaną wykryte przez system, jeżeli dzieła skopiowane do pracy znajdują się w bazie danych.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/42/t112426.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/utwor;pracowniczy;-;kto;jest;wlascicielem;praw;autorskich,142,0,684686.html) Utwór pracowniczy - kto jest właścicielem praw autorskich? Jeśli umowa nie stanowi inaczej, autorskie prawa majątkowe do utworu przejmuje pracodawca.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/34/t12066.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/prawo;autorskie;a;prawo;pracy,210,0,614354.html) Prawo autorskie a prawo pracy Sprawdź, jakie prawa do utworu powstałego w pracy ma pracodawca, a jakie pracownik, który jest jego autorem.

Autor jest prawnikiem z kancelarii Rachelski i Wspólnicy

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Kancelaria Rachelski
KOMENTARZE
(0)