Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Skuteczna windykacja - które metody najlepsze?

0
Podziel się:

O ściągalność przyszłych wierzytelności należy zadbać jeszcze zanim staną się one wymagalne, przez należyte ich udokumentowanie.

Skuteczna windykacja - które metody najlepsze?

Niemal każdy przedsiębiorca, w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą znalazł się w sytuacji, w której jego kontrahent nie zapłacił za nabyte towary lub usługi. Zwykle również jest tak, że wierzyciel nie podejmuje od razu czynności windykacyjnych dając wiarę zapewnieniom o rychłej zapłacie, lub ogranicza się do tzw. miękkiej windykacji wysyłając ponaglenia i wezwania do zapłaty, lub ujawniając informację o długu w biurze informacji gospodarczej lub rejestrze dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Czynności te zazwyczaj odnoszą skutek jeżeli dłużnik zwleka z regulowaniem zobowiązania, chociaż ma możliwości zapłaty i nie kwestionuje zasadności roszczenia wierzyciela.

W przeciwnym wypadku, dopiero po upływie kliku albo kilkunastu miesięcy wysyłania wezwań i monitów, nierzadko na granicy terminu przedawnienia, wierzyciel decyduje się na skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i dalej egzekucyjnego. Wówczas, często okazuje się, że nieregulowanie zobowiązania było objawem większych kłopotów finansowych dłużnika, który nie ma już majątku nadającego się do egzekucji, co w praktyce uniemożliwia odzyskanie należności.

Oczywistym zatem wydaje się, że w zakresie windykacji istotną jest szybkość działania - im wcześniej wierzyciel uzyska tytuł wykonawczy i przekaże sprawę komornikowi, tym większe są szanse zaspokojenia. Jakie zatem są skuteczne metody windykacji należności?

Przede wszystkim należy zacząć od skrócenia czasu oczekiwania na zapłatę jeżeli wezwania nie odniosły żadnego skutku. Pożądany efekt w postaci zapłaty może wtedy przynieść wezwanie wysłane w imieniu wierzyciela przez kancelarię prawną lub firmę windykacyjną, z zagrożeniem, że w przypadku braku zapłaty sprawa zostanie skierowana do sądu. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie firmy windykacyjne współpracują z adwokatem lub radcą prawnym, zatem ich działania ograniczają się często jedynie do opisanej na wstępie miękkiej windykacji, która, jak wskazano, nie zawsze bywa skuteczna.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/47/m36399.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/wierzyciel;jest;jednoczesnie;dluznikiem;zobacz;co;zrobic,55,0,1028919.html) *Wierzyciel jest jednocześnie dłużnikiem? Zobacz, co zrobić * Gdy dwie osoby są względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda może potrącić swoją wierzytelność jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze. Kolejnym etapem jest wybór drogi sądowej. Obecnie wierzyciel może wybrać pomiędzy wystąpieniem z powództwem do e-Sądu w postępowaniu elektronicznym, a wystąpieniem z powództwem w trybie zwykłym.

Atutem postępowania przed tzw. e-Sądem przede wszystkim miała być i początkowo była szybkość uzyskania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, spowodowana tym, że pozew składa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej, a także tym, że pozew w tym postępowaniu nie wymaga załączania dowodów. Jednakże, w związku z wielością spraw wnoszonych do e-Sądu, czas oczekiwania na nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym jest w praktyce taki sam jak w trybie zwykłym.

Nadto, w przypadku wniesienia przez pozwanego sprzeciwu, nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym traci moc, a sprawa przekazywana przez e-Sąd do ogólnie właściwego sądu zwykłego, który dopiero wzywa strony do uzupełnienia pozwu i sprzeciwu, przez złożenie załączników i dalej prowadzi proces według przepisów ogólnych. Wobec tego, w przypadku wniesienia przez dłużnika sprzeciwu, elektroniczne postępowanie upominawcze, trwa dłużej, co dla wierzyciela nie jest korzystnym rozwiązaniem.

Sąd rozpoznający pozew o zapłatę w trybie zwykłym może wydać nakaz zapłaty bądź w postępowaniu upominawczym, bądź w nakazowym. Uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jest rozwiązaniem korzystniejszym dla wierzyciela albowiem stanowi on zarazem tytuł zabezpieczenia, co oznacza, iż od momentu jego wydania sprawę można skierować bezpośrednio do komornika, który zabezpieczy zgłoszone w pozwie roszczenie. Takich możliwości nie daje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/218/m20698.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/ochrona;wierzyciela;w;razie;niewyplacalnosci;dluznika,144,0,790416.html) *Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika * Czym jest instytucja _ skargi pauliańskiej _ i kiedy można ją zastosować. Oczywiście wszystkie opisane wyżej rodzaje nakazów zapłaty, po uprawomocnieniu się stanowią tytuły egzekucyjne, które po nadaniu im klauzuli wykonalności przez sąd stanowią podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego. Jednakże w praktyce, czas oczekiwania na uprawomocnienie się nakazu i nadanie mu klauzuli wykonalności, od momentu doręczenia, może trwać nawet do dwóch miesięcy, w którym to czasie, w przypadku postępowania nakazowego, komornik może już poszukiwać majątku dłużnika i go zabezpieczyć.

Z powyższych względów rozpoznanie przez sąd sprawy w postępowaniu nakazowym jest oczywiście korzystniejsze z punktu widzenia wierzyciela.

Z uwagi na wyżej opisane uprawnienia powoda wynikające z otrzymania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sąd wydaje ten nakaz jedynie w nie budzących wątpliwości przypadkach - na podstawie dokumentów enumeratywnie wymienionych w ustawie. Wbrew pozorom jednak stawiane przez ustawodawcę wymogi nie są szczególnie rygorystyczne. Niejednokrotnie przedsiębiorcy w związku z normalnym dokumentowaniem transakcji prowadzonego przez nich przedsiębiorstwa, bezwiednie gromadzą wymaganą dokumentację, której nie składają w sądzie, lub mogliby to czynić wprowadzając drobne zmiany w sposobie dokumentowania swej działalności.

Nasuwa się zatem wniosek, że o ściągalność przyszłych wierzytelności przedsiębiorstwa należy zadbać jeszcze zanim staną się one wymagalne, przez należyte ich udokumentowanie. W przypadku ewentualnego braku zapłaty pozwoli to na podjęcie szybkich działań zwiększających szanse odzyskania pieniędzy.

Więcej o ściąganiu długów czytaj w Money.pl
Kiedy wierzyciel może skorzystać z wykonania zastępczego Wykonanie zastępcze jest możliwe tylko w przypadku zwłoki dłużnika albo gdy nie zrealizuje on zobowiązania. Dokonanie go na koszt dłużnika zależy od zgody sądu.
Weksle in blanco - wygodne zabezpieczenie wierzytelności Weksel może być spisany nawet na zwykłej kartce papieru. Podpis wystawcy powinien być własnoręczny i czytelny oraz zawierać co najmniej nazwisko.
Jak odzyskać pieniądze, gdy dłużnik wyprowadza majątek? Często dłużnicy przenoszą majątek na inną osobę. W ten sposób chcą uniknąć egzekucji. Można się przed tym bronić dzięki tzw. skardze pauliańskiej.

Autor jest prawnikiem w Kancelarii Celichowski Szyndler i Partnerzy

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Kancelaria CSP
KOMENTARZE
(0)