Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
windykacja
31.12.2013 06:40

Europejski nakaz zapłaty - o czym powinien pamiętać wierzyciel

Polski przedsiębiorca sprzedający towary zagranicznemu klientowi, w przypadku problemów z uzyskaniem zapłaty może pozwać dłużnika przed sądem w kraju dostawy.

Podziel się
Dodaj komentarz
(lisegagne/iStockphoto)

Europejski nakaz zapłaty (ENZ) pozwala na ściągnięcie wierzytelności pieniężnych od dłużnika zagranicznego bez potrzeby przeprowadzania jakichkolwiek postępowań pośrednich. O czym jednak powinien pamiętać wierzyciel decydujący się na wszczęcie procedury w sprawie jego wydania, aby nie wejść na minę?

Postępowanie w sprawie ENZ wprowadzone zostało do wspólnotowego porządku prawnego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1896/2006. Na jego podstawie wierzyciel może dochodzić spłaty należności pieniężnych w sprawach cywilnych
i handlowych od dłużników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim (z wyjątkiem Danii).

Rozporządzenie przewiduje wiele rozwiązań ułatwiających wierzycielowi dochodzenie roszczeń. Cała procedura ma charakter uproszczony i opiera się na formularzach. Aktualne blankiety znajdziemy na stronie Europejskiego Atlasu Sądowniczego w Sprawach Cywilnych. Postępowanie może toczyć się w drodze elektronicznej, informacje na temat dopuszczalnych form komunikowania w postępowaniu w poszczególnych krajach zamieszczane są na powołanej stronie internetowej.

ENZ jest uznawany i wykonywany we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem Danii, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych postępowań. W razie negatywnego dla powoda wyniku sprawy, może on bez przeszkód dochodzić swoich roszczeń ponownie w tym samym trybie oraz w alternatywnych postępowaniach. Procedura ta może więc stanowić spore ułatwienie dla wierzyciela. By jednak tak było, musi on pamiętać o dwóch zasadniczych kwestiach.

Po pierwsze - o jurysdykcji krajowej. Zgodnie z rozporządzeniem Bruksela I pozew składamy do właściwego sądu w państwie, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Ustawodawca przewidział jednak szereg wyjątków od tej zasady. Podstawowe znaczenie z praktycznego punktu widzenia ma właściwość szczególna przewidziana dla roszczeń wynikających z umów, determinowana przez miejsce wykonania zobowiązania. Miejscem tym, zgodnie z rozporządzeniem, będzie w przypadku umów sprzedaży rzeczy ruchomych i umów o świadczenie usług odpowiednio miejsce, gdzie towary zgodnie z umową miały być dostarczone lub zostały dostarczone oraz gdzie usługi miały być świadczone lub były świadczone.

Zatem polski przedsiębiorca sprzedający i dostarczający towary zagranicznemu kontrahentowi, w przypadku problemów z uzyskaniem zapłaty ceny będzie mógł pozwać dłużnika przed właściwym sądem kraju dostawy. Złożenie pozwu w polskim sądzie skutkować powinno w takim wypadku jego odrzuceniem. Warto więc, zawierając umowę, zabezpieczyć się na taką ewentualność i określić w niej wprost jurysdykcję sądu polskiego na wypadek ewentualnego sporu.

Po drugie, w razie pomyślnego dla nas wyniku postępowania sąd wyda ENZ. W takiej sytuacji pozwany może wnieść sprzeciw, a dalsze postępowanie będzie toczyć się w zwykłym trybie w państwie członkowskim, w którym nakaz został wydany. Jeśli właściwym w sprawie jest sąd zagraniczny wiązać się to będzie w sposób oczywisty z licznymi trudnościami i kosztami dla wierzyciela. By uchronić się przed tym skutkiem powód powinien złożyć oświadczenie, że w razie wniesienia sprzeciwu przez pozwanego nie zgadza się na skierowanie sprawy do zwykłego postępowania. Taka deklaracja powinna zostać złożona przed wydaniem nakazu, najlepiej już w samym pozwie.

Stosowanie się do powyższych wskazówek powinno uchronić wierzyciela przed ewentualnymi trudnościami jakie mogą pojawić się w trakcie postępowania.

Czytaj więcej w Money.pl
Nie płaci alimentów? Straci prawo jazdy Decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, można podjąć wobec uporczywie uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
Koszty odzyskiwania długów są do wzięcia Wierzyciele mogą żądać rekompensaty za wszelkie koszty odzyskiwania należności, poniesione z powodu opóźnień, w tym też za usługi prawnika lub firmy windykacyjnej.
Dług zabezpieczony hipoteką. Wierzyciel... Po zajęciu nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym czynsz przypada nie dłużnikowi a wierzycielowi hipotecznemu.

Autorka jest prawnikiem w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Tagi: windykacja, europejski nakaz zapłaty, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, porady, prawo, wiadmości, najważniejsze, windykacja należności, czołówki
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz