Notowania

Przejdź na
porady
13.04.2009 00:00

Zmiana treści umowy w postępowaniu przetargowym

Pytanie: Gmina ogłosiła przetarg na wykonywanie prac porządkowych wynajętym transportem. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarte zostało zastrzeżenie, że wykonawca musi dysponować...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Gmina ogłosiła przetarg na wykonywanie prac porządkowych wynajętym transportem. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarte zostało zastrzeżenie, że wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Przy czym konieczne było podanie formy władania sprzętem, ale nie zastrzeżono, że ma to być własność. Wykonawca, który wygrał przetarg, sprzęt ma w użyczeniu. W przygotowanym projekcie umowy jest zapis, że wykonawca wykonuje prace własnym sprzętem. Czy fakt, że wykonawca posiada sprzęt w użyczeniu dyskwalifikuje go z zapisu, że na czas wykonywania prac ten sprzęt może traktować jako własny?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 140 ustawy o zamówieniach publicznych zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, natomiast...

Tagi: porady, prawo zamówień publicznych, prawo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz