Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Pozacenowe kryteria oceny w przetargach. Jak je konstruować?

0
Podziel się:

Pozacenowe kryteria nie mogą ograniczać konkurencji i wprowadzać nieuzasadnionych preferencji dla określonych grup dostawców.

Pozacenowe kryteria oceny w przetargach. Jak je konstruować?
(GlobalStock/iStockphoto)

Ustawa Prawo zamówień publicznych oferuje zamawiającemu różnorodny wachlarz zapisów pozwalających na dostosowanie zamówienia do rzeczywistych potrzeb oraz jego możliwości finansowych. Administracja publiczna oraz instytucje stosując regulację obejmującą zamówienia publiczne powinny w sposób bardziej świadomy korzystać z przysługujących im udogodnień, w tym w szczególności konstruować oferty z wykorzystaniem pozacenowych kryteriów oceny ofert.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako Pzp) umożliwia wprowadzenie innych kryteriów oceny ofert niż tylko po najniższej zaoferowanej cenie. Mimo tego, w zdecydowanej większości prowadzonych postępowań tylko to kryterium decydowało o wyborze oferty. Jak wynika za raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w 2012 roku cena determinowała 92,6 proc. postępowań dotyczących usług i 93,3 proc. postępowań dotyczących dostaw (dane z:_ Nowe podejście do zamówień publicznych. Raport z badań 2012 _).

Niejednokrotnie jednak oferta najtańsza nie jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż do ceny zakupu dochodzą późniejsze koszty eksploatacji, serwisu czy szkolenia pracowników. W takich przypadkach zamawiający, poprzez staranne dobranie obok ceny innych kryteriów i nadanie im właściwej wagi, ma możliwość skonstruowania racjonalnego i efektywnego zamówienia publicznego.

Od roku 2008 (Ministerstwo Gospodarki, Urząd Zamówień Publicznych, _ Nowe podejście do zamówień publicznych. Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój _) politycy na różne sposoby starają się zachęcić administrację publiczną do wykorzystywania istniejących rozwiązań prawnych, w tym w szczególności takich, które wspierać będą innowacyjną gospodarkę oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Proponowane są rozwiązania dotyczące stosowania dialogu technicznego, zamówień przedkomercyjnych, składania ofert częściowych lub łączonych, czy też częstszego korzystania z trybu dialogu konkurencyjnego. Jednakże środkiem, który pozwoli najpełniej spełnić założenia o innowacyjnej gospodarce jest stosowanie przez zamawiających innych niż cena kryteriów oceny ofert.

Przykładowymi dodatkowymi kryteriami do wykorzystania przez zamawiającego są: jakość, funkcjonalność, koszty eksploatacji, serwis, czy termin wykonania zamówienia. Prawo zamówień publicznych nie wymienia zamkniętej listy dodatkowych kryteriów i pozostawia w tym miejscu swobodę tworzenia zamawiającemu, który powinien kierować się kilkoma regułami przy ich konstruowaniu. Stworzone kryteria (Urząd Zamówień Publicznych,_ Kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego - przykłady i zastosowanie _, pod red. J. Sadowego):

 • nie mogą ograniczać konkurencji i wprowadzać nieuzasadnionych preferencji dla określonych grup dostawców (np. dla dużych firm);
 • muszą być związane z przedmiotem zamówienia;
 • nie mogą przyznawać zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru oferty;
 • muszą być wskazane w dokumentacji przetargowej i w ogłoszeniu o przetargu;
 • wagi przypisaneposzczególnym kryteriom służyć muszą wyborowi oferty najkorzystniejszejw świetle przyjętych kryteriów;
 • trzeba określić, w jaki sposób weryfikowana będzieprawdziwość informacji zawartych w ofercie;
 • każde kryterium musi być sformułowane jednoznacznie i precyzyjnie;
 • kryteria oceny ofert nie mogą podlegać zmianie w toku postępowania i przez cały czas trwania procedury powinny być interpretowane przez zamawiającego w jednakowy sposób;
 • pozacenowe kryteria oceny ofert nie mogą być tworzone w trybie zapytania o cenę lub w trybie licytacji elektronicznej;
 • obok skonstruowanych kryteriów pozacenowych, jednym z kryteriów oceny ofert zawsze musi być cena.
 • Niewątpliwie przygotowywanie pozacenowych kryteriów oceny ofert wymaga dodatkowego nakładu pracy od zamawiającego. Niemniej jednak sprecyzowane i przemyślane kryteria skutkować będą lepszym przygotowaniem oferty i SIWZ. Efektem lepszych ofert będzie zaś racjonalizacja wydatków publicznych, skrócenie czasu postępowań i mniejsza ilość złożonych odwołań. Należy więc rekomendować stosowanie dodatkowych kryteriów oceny ofert w zamówieniach publicznych wszędzie tam, gdzie przyczyni się to do wyboru oferty korzystniejszej ekonomicznie.
Czytaj więcej w Money.pl
Oferta odrzucona w przetargu? Sprawdź, czy... Jeśli zamawiający zaniecha wyjaśniania wątpliwości, odnoszących się do złożonej oferty, winno być uznane za naruszenie przepisów postępowania przetargowego.
Zmiany reguł przetargów. Szersze kryteria Zamawiający będzie mógł oceniać zdolność wykonawcy do należytej realizacji w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.
Ten przepis jest nadużywany w przetargach Zamawiający powinien korzystać z zatrzymania wadium tylko i wyłącznie w celu zapobieżenia zmowom wykonawców.

Autor jest aplikantem adwokackim w Celichowscy Służewska-Woźnicka Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

prawo zamówień publicznych
wiadomości
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Kancelaria CSP
KOMENTARZE
(0)